AKTS - Politik Ekonomi Kuramları II

Politik Ekonomi Kuramları II (POEC604) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Politik Ekonomi Kuramları II POEC604 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Hüseyin Özel
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste Politik Ekonomi Kuramları neoklasik gelenekten başlayarak irdelenmeye devam edilecektir. Ayrıca ilgili siyasi ve ekonomik problemleri inceleyebilmek için gerekli araç ve kavram setinin incelenmesi ve öğrenilmesi de bu ders içerisinde gerçekleşecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Neoklasik geleneğin öğrenilmesi
  • Genel ve Kısmi denge, keynesyen gelenek, avusturya okulu, Schumpeter ve adalet kavramlarının öğrenilmesi
Dersin İçeriği Neoklasik gelenekten itibaren politik ekonomi kuramları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Neoklasik Gelenek İlgili Literatür
2 Neoklasik Gelenek i) Genel Denge Kuramları: Warlas 1954. Elements of Pure Economics. Translated and annotated by William Jaffe. London: Allen and Unwin Mark Blaug, Great Economists before Keynes (Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press International, 1986),
3 Neoklasik Gelenek i) Genel Denge Kuramları: Warlas Alfred Marshall Principles of Economics, London: Macmillan and Co., Ltd.
4 Keynesyen Gelenek John Maynard Keynes, Genel Teori, Kalkedon Yayıncılık İstanbul 2010.
5 Keynesyen Gelenek John Maynard Keynes, Genel Teori, Kalkedon Yayıncılık İstanbul 2010. İlgili Literatür
6 Avusturya Okulu: Von Mises, Rothbard, Hayek Murray Rothbard, Man, Economy & State with Power and Market (The Scholar's Edition). Ludwig von Mises Institute. February 2004
7 Avusturya Okulu: Von Mises, Rothbard, Hayek Friedrick August Hayek , Individualism and Economic Order The University of Chicago Press,1948.
8 Avusturya Okulu: Von Mises, Rothbard, Hayek Friedrick August Hayek , Individualism and Economic Order The University of Chicago Press,1948.
9 Schumpeter Joseph A. Schumpeter, Kapitalizm Sosyalizm ve Demokrasi Alter Yayıncılık Ankara 2010
10 Schumpeter Joseph A. Schumpeter, Kapitalizm Sosyalizm ve Demokrasi Alter Yayıncılık Ankara 2010
11 Schumpeter Joseph A. Schumpeter, Kapitalizm Sosyalizm ve Demokrasi Alter Yayıncılık Ankara 2010
12 Ekonomi Politik ve Adalet Kuramları İlgili Literatür
13 Ekonomi Politik ve Adalet Kuramları İlgili Literatür
14 Ekonomi Politik ve Adalet Kuramları İlgili Literatür
15 Ekonomi Politik ve Adalet Kuramları İlgili Literatür
16 Presentation of Term Project

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1954. Elements of Pure Economics. Translated and annotated by William Jaffe. London: Allen and Unwin Mark Blaug, Great Economists before Keynes (Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press International, 1986)
2. Alfred Marshall Principles of Economics, London: Macmillan and Co., Ltd.
3. John Maynard Keynes, Genel Teori, Kalkedon Yayıncılık İstanbul 2010.
4. Ludwig Von Mises, The Theory of Money and Credit Ludwig Von Mises, Anti Kapitalist Zihniyet, Liberte Yayınları İstanbul,2004.
5. Murray Rothbard, Man, Economy & State with Power and Market (The Scholar's Edition). Ludwig von Mises Institute. February 2004
6. Murray Rothbard, Man, Economy & State with Power and Market (The Scholar's Edition). Ludwig von Mises Institute. February 2004

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 10 4
Sunum 1 10
Projeler 1 50
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 12 64
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 90
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 10
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Politik iktisattaki temel yaklaşım ve/veya teorileri karşılaştırmak ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek
2 Temel makroekonomik teorileri ve/veya yaklaşımları karşılaştırma ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek
3 Diğer ilgili disiplinlerden ( siyaset bilimi, sosyoloji vb.) tamamlayıcı yaklaşımları kullanarak sorunları çözebilmek
4 Beşeri ve sosyal bilimlerde micro-makro ilişkisini kurmak için gerekli becerileri geliştirebilmek
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz etme ve yorum yapabilmek
6 Alanyazını taraması yaparak teorik bilgi edinme ve ampirik olarak test edilebilir hipotezler çıkarabilmek
7 Politik iktisattaki karmaşık problemleri çözebilmek için yeni yaklaşım/teoriler geliştirebilmek
8 Yeni alan/problemlere eleştirel düşünce, ve/veya nitel ve nicel teknikler uygulayabilmek
9 Araştırma tasarlama ve araştırmayı uygun zaman ve çerçeve içinde yürütebilmek
10 Akademik araştırmaya dayalı politika önerileri geliştirebilmek ve sunabilmek
11 Öğrenmeye devam etmek ve bağımsız olarak ileri araştırma yapabilmek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 10 150
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler 1 30 30
Raporlar
Ödevler 10 5 50
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 245