ECTS - - Politik Ekonomi

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler uzamanlık alanlarına göre doktora sonrası çalışmalara başvurabilirler.