ECTS - - Politik Ekonomi

Politik Ekonomi Doktora Programı, dersler, yeterlilik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
Doktora öğrencisinin ders aşamasını, 4 zorunlu, 4 seçmeli kredili ders ve 1 tane kredisiz seminer dersi alarak başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Doktora öğrencisinin alacağı seçmeli dersler Politik Ekonomi Doktora Programı’nda açılan POEC kodlu derslerden olmalıdır.

Politik Ekonomi Doktora Programı

Politik Ekonomi Doktora Programı, dersler, yeterlilik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır.
Doktora öğrencisinin ders aşamasını, 4 zorunlu, 4 seçmeli kredili ders ve 1 tane kredisiz seminer dersi alarak başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Doktora öğrencisinin alacağı seçmeli dersler Politik Ekonomi Doktora Programı’nda açılan POEC kodlu derslerden olmalıdır.