AKTS - Mikroiktisat

Mikroiktisat (ECON503) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mikroiktisat ECON503 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Dersin Öğretim Üyesi
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı mikroiktisatın temel kuramlarını incelemek, tüketici ve firma davranışlarıyla bu davranışların etkileşimlerini ele almaktır. Piyasalarda örgütlenme biçimleri ve bunun firma davranışlarına etkisi, piyasaların dengeye ulaşma süreçleri ve piyasa etkinliği ayrıca üzerinde durulacak konular arasındadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mikroiktisatın temel yöntem ve kuramlarını kavramak.
  • Mikroiktisat modellerini kullanmakta ve uygulamakta deneyim kazanmak.
  • Mikroiktisat konusunda bilimsel makaleler okuyabilmek ve tartışmak.
Dersin İçeriği Kaynak dağılımı teorisi, fiyat sistemi, talep teorisi, üretim ve paylaşım ve piyasa yapısı ve performansı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 • Derse Giriş • Mikroiktisat için Matematik
2 • Mikroiktisat için Matematik • Tüketim Teorisi: Tercihler ve Fayda Fonksiyonu
3 • Tüketim Teorisi: Seçim • Tüketim Teorisi: Tüketici Dengesi
4 Tüketim Teorisi: Tüketici Dengesi
5 • Tüketim Teorisi: Tüketici Dengesindeki Değişme • Quiz 1
6 Tüketim Teorisi: Piyasa Talebi ve Fonksiyonu
7 Arasınav
8 • Üretim Teorisi: Üretim ve Üretim Teknolojisi • Üretim Teorisi: Üretim Fonksiyonu
9 • Üretim Teorisi: Maliyet Fonksiyonu • Üretim Teorisi: Kar Maksimizasyonu
10 • Üretim Teorisi: Piyasa Arzı ve Arz Fonksiyonu • Üretim Teorisi: Üretimde Dualite • Quiz 2
11 • Piyasa Yapısı ve Fiyat Oluşumu: Piyasa ve Piyasa Dengesi • Piyasa Yapısı ve Fiyat Oluşumu: Tam Rekabet Piyasası
12 • Piyasa Yapısı ve Fiyat Oluşumu: Tam Rekabet Piyasası • Piyasa Yapısı ve Fiyat Oluşumu: Tekel Piyasası
13 • Piyasa Yapısı ve Fiyat Oluşumu: Oligopol Piyasası • Piyasa Yapısı ve Fiyat Oluşumu: Tekelci Rekabet Piyasası
14 Final

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Microeconomic Theory, Walter Nicholson and Christopher Snyde
Diğer Kaynaklar 2. Mikroiktisat, ˙Ibrahim Tokatlıo˘glu, M¨usl¨ume Narin ve Fahriye Ozt¨urk, Gazi Kitabevi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 3 85
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Politik iktisattaki temel yaklaşım ve/veya teorileri karşılaştırmak ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
2 Temel makroekonomik teorileri ve/veya yaklaşımları karşılaştırma ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek
3 Diğer ilgili disiplinlerden ( siyaset bilimi, sosyoloji vb.) tamamlayıcı yaklaşımları kullanarak sorunları çözebilmek X
4 Beşeri ve sosyal bilimlerde micro-makro ilişkisini kurmak için gerekli becerileri geliştirebilmek X
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz etme ve yorum yapabilmek X
6 Alanyazını taraması yaparak teorik bilgi edinme ve ampirik olarak test edilebilir hipotezler çıkarabilmek X
7 Politik iktisattaki karmaşık problemleri çözebilmek için yeni yaklaşım/teoriler geliştirebilmek
8 Yeni alan/problemlere eleştirel düşünce, ve/veya nitel ve nicel teknikler uygulayabilmek X
9 Araştırma tasarlama ve araştırmayı uygun zaman ve çerçeve içinde yürütebilmek
10 Akademik araştırmaya dayalı politika önerileri geliştirebilmek ve sunabilmek X
11 Öğrenmeye devam etmek ve bağımsız olarak ileri araştırma yapabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 122