AKTS - Yüksek Öğrenimin Ekonomi Politiği

Yüksek Öğrenimin Ekonomi Politiği (POEC640) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yüksek Öğrenimin Ekonomi Politiği POEC640 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Nil Demet Güngör
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Yüksek öğrenim sektörü ülkelerin kalkınma ve teknoloji politikalarının temelini oluşturan önemli bir sektördür. Dersin amacı yüksek öğrenim sektörünün kalkınma ve ekonomik büyümedeki rolünü çeşitli bakış açılarıyla irdelemek, farklı eğitim modellerini karşılaştırmak, ve sektördeki reform ve gelişimlerin siyasi ve ekonomik boyutlarını hem ulusal hem de uluslararası çerçevede incelemektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yüksek öğrenim piyasalarıyla ilgili önemli siyasi ve ekonomik tartışmalar konusunda bilgi edinmek
  • . Küresel düzenin yüksek öğrenim piyasalarına yansımalarını değerlendirmek.
  • Yüksek öğrenim piyasasıyla ilgili konular üzerine görüş belirlemek, ifade geliştirmek ve sunum becerisi kazanmak
Dersin İçeriği Yüksek öğrenimin ekonomisi, yüksek öğrenim ve küresel düzen, yüksek öğrenimin özelleştirilmesi, farklı ?üniversite? modelleri, yüksek öğrenim sektöründeki gelişmelerin işgücü piyasasına yansımaları ve ampirik çalışmalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 ders tanıtımı
2 Yüksek Öğrenim Ekonomisi Psacharopoulos, G. (1982). The economics of higher education in developing countries. Comparative Education Review, 26(2), 139. Winston, G. C. (1999). Subsidies, hierarchy and peers: The awkward economics of higher education. Journal of Economic Perspectives, 13(1), 13-36.
3 Üniversiteler ve Bölgesel Kalkınma Bramwell, A., & Wolfe, D. A. (2008). Universities and regional economic development: The entrepreneurial University of Waterloo. Research Policy, 37(8), 1175-1187. Goldstein, H., & Renault, C. (2004). Contributions of universities to regional economic development: A quasi-experimental approach. Regional Studies, 38(7), 733-746. Lendel, I. (2010). The impact of research universities on regional economies: The concept of university products. Economic Development Quarterly, 24(3), 210-230. Walshok, M. L. (1997). Expanding roles for research universities in regional economic development. New Directions for Higher Education, 1997(97), 17-26.
4 “Uluslararası”laşan veya “Ulusötesi”leşen Yüksek Öğrenim Altbach, P. G. & Knight, J. (2007) The internationalization of higher education: Motivations and realities. Journal of Studies in International Education, 11(3/4), 290-305. Bennell, P. & Pearce, T. (2003). The internationalisation of higher education: Exporting education to developing and transitional economies. International Journal of Educational Development, 23(2), 215-232. Schapper, J. M., & Mayson, S. E. (2004). Internationalisation of curricula: an alternative to the Taylorisation of academic work. Journal of Higher Education Policy and Management, 26(2), 189-205. Kauppinen, I. (2013). Towards a theory of transnational academic capitalism. British Journal of Sociology of Education, 1-18.
5 Kamu-Özel Tartışması Deming, D. J., Goldin, C., & Katz, L. F. (2012). The for-profit postsecondary school sector: Nimble critters or agile predators? Journal of Economic Perspectives, 26(1), 139-164. Longden, B., & Bélanger, C. (2013). Universities: public good or private profit. Journal of Higher Education Policy and Management, 35(5), 501-522. Teixeira, P., Rocha, V., Biscaia, R., & Cardoso, M. F. (2012). Myths, Beliefs and Realities: Public-Private Competition and Program Diversification in Higher Education. Journal of Economic Issues, 46(3), 683-704. Tilak, J. (2008). Transition from higher education as a public good to higher education as a private good: The saga of Indian experience. Journal of Asian Public Policy, 1(2), 220-234
6 Araştırma Üniversiteleri Chirikov, I. (2013). Research universities as knowledge networks: the role of institutional research. Studies in Higher Education, 38(3), 456-469. Feldman, M., & Desrochers, P. (2003). Research universities and local economic development: Lessons from the history of the Johns Hopkins University. Industry & Innovation, 10(1), 5-24. Fram, E. H., & Lau, G. H. (1996). Research universities versus teaching universities - public perceptions and preferences. Quality Assurance in Education, 4(3), 27-33. Knobel, M., Simões, T. P., & Cruz, C. H. (2013). International collaborations between research universities: experiences and best practices. Studies in Higher Education, 38(3), 405-424.
7 Girişimci Üniversite Modeli Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., & Terra, B. R. (2000). The future of the university and the university of the future: Evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research Policy, 29, 313-330. Etzkowitz, H. (2003). Research groups as ‘quasi-firms’: The invention of the entrepreneurial university. Research Policy, 32(1), 109-121. Goldstein, H. A. (2010). The “entrepreneurial turn” and regional economic development mission of universities. The Annals of Regional Science, 44(1), 83-109. Rasmussen, E., Moen, O, & Gulbrandsen, M. (2006). Initiatives to promote commercialization of university knowledge. Technovation, 26(4), 518-533. Shore, C., & Mclauchlan, L. (2012). ‘Third mission’ activities, commercialisation and academic entrepreneurs. Social Anthropology, 20(3), 267-286.
8 Girişimci Üniversite Modeli Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., & Terra, B. R. (2000). The future of the university and the university of the future: Evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research Policy, 29, 313-330. Etzkowitz, H. (2003). Research groups as ‘quasi-firms’: The invention of the entrepreneurial university. Research Policy, 32(1), 109-121. Goldstein, H. A. (2010). The “entrepreneurial turn” and regional economic development mission of universities. The Annals of Regional Science, 44(1), 83-109. Rasmussen, E., Moen, O, & Gulbrandsen, M. (2006). Initiatives to promote commercialization of university knowledge. Technovation, 26(4), 518-533. Shore, C., & Mclauchlan, L. (2012). ‘Third mission’ activities, commercialisation and academic entrepreneurs. Social Anthropology, 20(3), 267-286.
9 Üniversite “İşletmeciliği” Ehrenberg, R. G. (1999). Adam Smith goes to college: An economist becomes an academic administrator. Journal of Economic Perspectives, 13(1), 99-116. Gallo, M. (2012). Beyond philanthropy: Recognising the value of alumni to benefit higher education institutions. Tertiary Education and Management, 18(1), 41-55. McDowell, J., Singell, L. D., & Stater, M. (2009). Congratulations or condolences? The role of human capital in the cultivation of a university administrator. Economics of Education Review, 28(2), 258-267. Marks, D. (2002). Academic standards as public goods and varieties of free-rider behaviour. Education Economics, 10(2), 145-163.
10 ARasınav sunumları
11 Mezunlar ve İşgücü Piyasaları Cranmer, S. (2006). Enhancing graduate employability: best intentions and mixed outcomes. Studies in Higher Education, 31(2), 169-184. Oppedisano, V. (2014). Higher education expansion and unskilled labour market outcomes. Economics of Education Review, 40, 205-220. Kivinen, O., & Ahola, S. (1999). Higher education as human risk capital. Higher Education, 38, 191-208.
12 Ampirik Çalışmalar I Ehrenberg, R. G. (2004). Econometric studies of higher education. Journal of Econometrics, 121(1-2), 19-37. Lara, C., & Johnson, D. (2013). The anatomy of a likely donor: Econometric evidence on philanthropy to higher education. Education Economics, 22(3), 293-304. Psacharopoulos, G., & Papakonstantinou, G. (2005). The real university cost in a ‘free’ higher education country. Economics of Education Review, 24(1), 103-108. Landry, R., Traore, N., & Godin, B. (1996). An econometric analysis of the effect of collaboration on academic research productivity. Higher Education, 32(3), 283-301.
13 Ampirik Çalışmalar II Cyrenne, P., & Grant, H. (2009). University decision making and prestige: An empirical study. Economics of Education Review, 28(2), 237-248. Dolton, P. J., & Silles, M. A. (2008). The effects of over-education on earnings in the graduate labour market. Economics of Education Review, 27(2), 125-139. Weerts, D. J., & Ronca, J. M. (2009). Using classification trees to predict alumni giving for higher education. Education Economics, 17(1), 95-122. Griffith, A. L., & Rask, K. N. (2014). Peer effects in higher education: A look at heterogeneous impacts. Economics of Education Review, 39, 65-77.
14 Ampirik Çalışmalar III: Yüksek Öğrenim Talep Modelleri Albert, C. (2000). Higher education demand in Spain: The influence of labour market signals and family background. Higher Education, 40, 147-162. Bezmen, T., & Depken, II, C. A. (1998). School characteristics and the demand for college. Economics of Education Review, 17(2), 205-210. Jiménez, J. d., & Salas-Velasco, M. (2000). Modeling educational choices: A binomial logit model applied to the demand for higher education. Higher Education, 40(3), 293-311. Mueller, R. E., & Rockerbie, D. (2005). Determining demand for university education in Ontario by type of student. Economics of Education Review, 24(4), 469-483
15 Türkiye’de Yüksek Öğrenim Grant, B. (1990). Student selection and placement in Turkish higher education. The Vocational Aspect of Education, 42(113), 119-123. Gunay, D., & Gunay, A. (2011). Quantitative developments in Turkish higher education since 1933. Journal of Higher Education and Science, 1(1), 1. Gur, B. S. (2011). On the history of higher education and the Council of Higher Education in Turkey. Journal of Higher Education and Science, 1(1), 47.
16 Makale Önerisi Sunumları
17 Makale Önerisi Sunumları II

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ders Makaleler ile işlenecektir. Her haftanın konusunda göre kaynaklar haftalık konular kısmında listelenmiştir

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 12 3
Sunum 2 15
Projeler 1 14
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 16 62
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Politik iktisattaki temel yaklaşım ve/veya teorileri karşılaştırmak ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
2 Temel makroekonomik teorileri ve/veya yaklaşımları karşılaştırma ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
3 Diğer ilgili disiplinlerden ( siyaset bilimi, sosyoloji vb.) tamamlayıcı yaklaşımları kullanarak sorunları çözebilmek X
4 Beşeri ve sosyal bilimlerde micro-makro ilişkisini kurmak için gerekli becerileri geliştirebilmek X
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz etme ve yorum yapabilmek X
6 Alanyazını taraması yaparak teorik bilgi edinme ve ampirik olarak test edilebilir hipotezler çıkarabilmek X
7 Politik iktisattaki karmaşık problemleri çözebilmek için yeni yaklaşım/teoriler geliştirebilmek X
8 Yeni alan/problemlere eleştirel düşünce, ve/veya nitel ve nicel teknikler uygulayabilmek X
9 Araştırma tasarlama ve araştırmayı uygun zaman ve çerçeve içinde yürütebilmek X
10 Akademik araştırmaya dayalı politika önerileri geliştirebilmek ve sunabilmek X
11 Öğrenmeye devam etmek ve bağımsız olarak ileri araştırma yapabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 117