AKTS - Küreselleşen Dünyada Toplumsal Hareketler

Küreselleşen Dünyada Toplumsal Hareketler (POEC634) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Küreselleşen Dünyada Toplumsal Hareketler POEC634 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Mehmet Gürsan Şenalp
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders küreselleşme olarak adlandırılan olguyla birlikte ve bu olguya karşı doğan yerel, ulusal ve ulusötesi toplumsal hareketleri ele alarak bir yandan bu hareketlerin doğuşunu ve gelişimini, diğer yandan bu hareketlerin neo-liberal küreselleşmeyi dönüştürmede ne gibi bir rol oynayabileceklerini anlamayı amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Küreselleşme ile birlikte değişen dünya politikasını anlamak
  • Küreselleşmenin yartttığı toplumsal sorun ve talepleri ve aynı zamanda siyasi fırsatları anlamak
  • Son yıllarda doğan toplumsal hareketleri anlamak
Dersin İçeriği Küreselleşmeye karşı doğan yerel, ulusal ve ulusötesi toplumsal hareketler; bu hareketlerin doğuşu ve gelişimi; bu hareketlerin neo-liberal küreselleşmeyi dönüştürmede rolü.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Toplumsal Hareketlerin Tarihsel Olarak Doğuşu Charles Tilly, 2008. Toplumsal Hareketler, Babil Yayınevi, 2. ve 3. Ünite Arif Dirlik. 2008. “Pasifik Perspektifinde Toplumsal Hareketler: Çağdaş Radikal Siyasetin Soyağacı Üzerine Düşünceler” Toplumsal Hareketler:Tarih, Teori, Deneyim, der. Doğan Çetinkaya, İstanbul: İletişim, s. 65- 83.
3 Bir Siyaset Biçimi Olarak Toplumsal Hareketler Charles Tilly, 2008. Toplumsal Hareketler, Babil Yayınevi, 1. ve 6. Ünite Doğan Çetinkaya. 2008. “Tarih ve Kuram Arasında Toplumsal Hareketler” Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori, Deneyim, der. Doğan Çetinkaya, İstanbul: İletişim, s.15-61
4 Kolektif Davranış Geleneği: Sembolik Etkileşimci Kolektif Davranışçılık ve Yapısal İşlevselci Kolektif Davranışçılık Blumer, Herbert (1955). “Social Movements,” in A. McClung Lee, ed., Principles of Sociology. New York: Barnes & Noble. Smelser, Neil (1962). Theory of Collective Behavior. London: Routledge and Kegan Paul.
5 Rasyonalist Gelenek: Kaynak Seferberliği Yaklaşımı James Jasper. 2002. Ahlaki Protesto Sanatı, çev. Senem Öner, İstanbul, Ayrıntı, s. 56-71. Oberschall, Anthony (1973). Social Conflict and Social Movements. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. McCarthy, John, and Mayer Zald (1977). “Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory,” American Journal of Sociology 82: 1212-1241 Jenkins, J. Craig, and Charles Perrow (1977). “Insurgency of the Powerless: The Farm Worker Movements 1946- 1972,” American Sociological Review 42: 249-68.
6 Rasyonalist Gelenek: Siyasi Süreç Yaklaşımı James Jasper. 2002. Ahlaki Protesto Sanatı, çev. Senem Öner, İstanbul, Ayrıntı, s. 71- 80. McAdam, Doug (1982). Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970. Chicago: University of Chicago Press. Tarrow, Sidney (1998). Power in Movement: Social Movement and Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press. Tilly, Charles (1978). From Mobilization to Revolution. Reading, MA: Addison-Wesley.
7 Rasyonalist Gelenek: Çerçevelendirme Yaklaşımları James Jasper. 2002. Ahlaki Protesto Sanatı, çev. Senem Öner, İstanbul, Ayrıntı, s. 126-149. Snow, David A. and Robert D. Benford (1988). “Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization,” International Social Movement Research 1: 197-217. Snow, David A. and Robert D. Benford (2000).“Clarifying the Relationship between Framing and Ideology in the Study of Social Movements: A Comment on Oliver and Johnston,” Retrieved March 22, 2004, from .http://www.ssc.wisc.edu/~oliver/PROTESTS/ArticleCopies/SnowBenford Response.pdf. Snow, David A., and Robert D. Benford (1992). “Master Frames and Cycles of Protest,” in Aldon Morris and Carol McClurg Mueller, eds., Frontiers in Social Movement Theory. New Haven: Yale University Press, pp. 133-55. Snow, David A., E. Burke Rochford, Steven K. Worden, and Robert D. Benford (1986). “Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation,” American Sociological Review 51: 456-81.
8 Sentetik Yaklaşımlar McAdam, Doug (1996a). “Conceptual Origins, Current Problems, Future Directions,” in Doug McAdam, John McCarthy, and Mayer Zald, eds., Comparative Perspectives on Social Movements. Cambridge University Press. McAdam, Doug, John McCarthy, and Mayer Zald, (1996b). “Introduction:Opportunities, Mobilizing Structures, and Framing Processes-Toward a Synthetic, Comparative Perspective on Social Moevments,” in Doug McAdam, John McCarthy, and Mayer Zald, eds., Comparative Perspectives on Social Movements. Cambridge University Press. McAdam, Doug, Sidney Tarrow, and Charles Tilly (1996a). “Towards An Integrated Perspective on Social Movements and Revolution,” Working Papers, Lazasfeld Center at Columbia University. McAdam, Doug, Sidney Tarrow, and Charles Tilly (2001). Dynamics of Contention. Cambridge: Cambridge University Press
9 Ara Sınav
10 Toplumsal İnşacı Gelenek: Melucci ve Yeni Toplumsal Hareketler Yaklaşımı James Jasper. 2002. Ahlaki Protesto Sanatı, çev. Senem Öner, İstanbul, Ayrıntı, s. 120-126. Melucci, Alberto (1985). “The Symbolic Challenge of Contemporary Movements,” Social Research 52(4): 789-816. Melucci, Alberto (1994). “A Strange Kind of Newness: What’s ‘New’ in new Social Movements?” in Enrique Larana, Hank Johnston, and Joe Gusfield, eds., New Social Movements: From Ideology to Identity. Philadelphia: Temple University Press. Melucci, Alberto (1995a). “The New Social Movements Revisited,” in Louis Maheu, ed., Social Movements and Social Classes: The Future of Collective Action. London: Sage. Melucci, Alberto (1995b). “The Process of Collective Identity,” in Hank Johnston, and Bert Klandermans, eds., Social Movements and Culture. London: UCL Press. Melucci, Alberto (1996). Challenging Codes: Collective Action in the Information Age. Cambridge: Cambridge University Press.
11 Toplumsal İnşacı Gelenek: Touraine ve Yeni Toplumsal Hareketler Yaklaşımı Touraine, Alain (1985). “An Introduction to the Study of Social Movements,” Social Research 52(4): 749-88. Touraine, Alain (1991). “Commentary on Dieter Rucht’s Critique,” in Dieter Rucht, ed. Research on Social Movements: The State of Art in Western Europe and the USA. Boulder: Westview Press. Touraine, Alain (2002). “The Importance of Social Movements,” Social Movement Studies 1(1): 90-95.
12 Küreselleşme ve Toplumsal Hareketler Charles Tilly. 2008. “Toplumsal Hareketler 21. Yüzyıla Giriyor” Toplumsal Hareketler:Tarih, Teori, Deneyim, der. Doğan Çetinkaya, İstanbul: İletişim, 143-187. Sidney Tarrow. 2008. “Köklü Kozmopolitler ve Ulusötesi Aktivistler” Toplumsal Hareketler:Tarih, Teori, Deneyim, der. Doğan Çetinkaya, İstanbul: İletişim, 113- 141.
13 Küreselleşme ve Toplumsal Hareketler James Petras. 2002. Küreselleşme ve Direniş. Cosmopolitik Kitaplığı, s. 137-141 ve 182-212. John Foran. 2008. “Devrim ve Küreselleşme: Chiapas’tan Seattle ve Ötesine” Toplumsal Hareketler:Tarih, Teori, Deneyim, der. Doğan Çetinkaya, İstanbul: İletişim, s. 85- 111.
14 Küreselleşme ve Toplumsal Hareketler Ahmet Bekmen. 2008. “Yok Olmanın (!) Diyalektiği: Via Campesina ve Gıda Egemenliği” Toplumsal Hareketler:Tarih, Teori, Deneyim, der. Doğan Çetinkaya, İstanbul: İletişim, 189- 218. Hayriye Özen. 2009. “Bergama Mücadelesi: Doğuşu, Gelişimi ve Sonuçları”, Atılım Üniversitesi Kütüphanesi e-Bülten 4(14).
15 Küreselleşme ve Toplumsal Hareketler Social Movement Studies (2012), Special Issue: Occupy, Social Movement Studies 11(3-4). Society and Space (2012) Forum on the ‘Occupy’ movement, Society and Space—Environment and Planning D, http://societyandspace.com/2011/11/18/forum-on-the-occupy-movement Gessen, K., Astra, Taylor, Eli Schmitt, Nikil Saval, Sarah Resnick, Sarah Leonard, Mark Greif, ve Carla Blumenkranz (Der.) (2011), Occupy!: Scenes from Occupied America (London: Verso). Delclós, Carlos ve Raimundo Viejo (2012), ”Beyond the Indignation: Spain's Indignado's and the Political Agenda,” Policy & Practice: A Development Education Review 15: 92-100. Byrne, Mick, Patrick Bresnihan ve Richard McAleavey (2011), Crisis and Revolution in Europe (Madrid: Observatorio Metropolitano of Madrid).
16 Toplumsal Hareketlerin Geleceği Charles Tilly, 2008. Toplumsal Hareketler, Babil Yayınevi, 7. Ünite

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Charles Tilly, 2008. Toplumsal Hareketler, Babil Yayınevi,
2. Arif Dirlik. 2008. “Pasifik Perspektifinde Toplumsal Hareketler: Çağdaş Radikal Siyasetin Soyağacı Üzerine Düşünceler” Toplumsal Hareketler:Tarih, Teori, Deneyim, der. Doğan Çetinkaya, İstanbul: İletişim
3. Doğan Çetinkaya. 2008. “Tarih ve Kuram Arasında Toplumsal Hareketler” Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori, Deneyim, der. Doğan Çetinkaya, İstanbul: İletişim
4. Blumer, Herbert (1955). “Social Movements,” in A. McClung Lee, ed., Principles of Sociology. New York: Barnes & Noble.
5. Smelser, Neil (1962). Theory of Collective Behavior. London: Routledge and Kegan Paul.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 2 30
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Politik iktisattaki temel yaklaşım ve/veya teorileri karşılaştırmak ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
2 Temel makroekonomik teorileri ve/veya yaklaşımları karşılaştırma ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
3 Diğer ilgili disiplinlerden ( siyaset bilimi, sosyoloji vb.) tamamlayıcı yaklaşımları kullanarak sorunları çözebilmek X
4 Beşeri ve sosyal bilimlerde micro-makro ilişkisini kurmak için gerekli becerileri geliştirebilmek X
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz etme ve yorum yapabilmek X
6 Alanyazını taraması yaparak teorik bilgi edinme ve ampirik olarak test edilebilir hipotezler çıkarabilmek X
7 Politik iktisattaki karmaşık problemleri çözebilmek için yeni yaklaşım/teoriler geliştirebilmek X
8 Yeni alan/problemlere eleştirel düşünce, ve/veya nitel ve nicel teknikler uygulayabilmek X
9 Araştırma tasarlama ve araştırmayı uygun zaman ve çerçeve içinde yürütebilmek X
10 Akademik araştırmaya dayalı politika önerileri geliştirebilmek ve sunabilmek X
11 Öğrenmeye devam etmek ve bağımsız olarak ileri araştırma yapabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 117