AKTS - Sosyal Bilim Felsefesi

Sosyal Bilim Felsefesi (POEC601) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sosyal Bilim Felsefesi POEC601 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Mehmet Gürsan Şenalp
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Sosyal bilimler ve doğa bilimleri arasındaki ilişkiyi anlamak; “etkileşim”, “farklılaşma” ya da “çatışma” kavramlarını öğrenmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal bilimler ve doğa bilimleri arasındaki ilişkiyi anlamak
  • “etkileşim”, “farklılaşma” ya da “çatışma” kavramlarını öğrenmek
Dersin İçeriği Sosyal bilimler ve doğa bilimleri arasındaki ilişki; söz konusu ilişki için ?etkileşim?, ?farklılaşma? ya da ?çatışma? kavramları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 17. yüzyıl bilimsel devrimi ve doğa bilimlerinin yükselişi (kartezyen bilim paradigması) Galileo, Descastes
2 18. yüzyılın “insan doğasının bilimi”ni kurma çabası ve kartezyen bilim paradigmasının çıkmazı. Locke, Hume, Kant
3 18. yüzyılın “insan doğasının bilimi”ni kurma çabası ve kartezyen bilim paradigmasının çıkmazı. Locke, Hume, Kant
4 19. yüzyılın “pozitif bilim” ülküsü A. Comte, J. S. Mill
5 Tinbilimlerinin doğuşu ve antipozitivist bilim ülküsü. Dilthey, Droysen, Simmel
6 Açıklama – Anlama, Matematik – Hermeneutik karşıtlığı Ders notları
7 Arasınav
8 Yeniden pozitivizm ve “bilimin birliği” Viyana Çerçevesi
9 Yeniden pozitivizm ve “bilimin birliği” Viyana Çerçevesi
10 Bilimsellik ölçütü sorunu, ussallık-usdışılık tartışması A. Koyre, T. Kuhn, K. R. Popper, P. K. Feyerabend
11 Hermeneutik ve sosyal bilimler mantığı Gadamer, Habermas
12 Doğa Bilimi – sosyal bilim ikiliği: ideolojik bir çatışma Ders notları
13 Doğa Bilimi – sosyal bilim ikiliği: ideolojik bir çatışma Ders notları
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Final

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Seçilmiş okumalar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Politik iktisattaki temel yaklaşım ve/veya teorileri karşılaştırmak ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
2 Temel makroekonomik teorileri ve/veya yaklaşımları karşılaştırma ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
3 Diğer ilgili disiplinlerden ( siyaset bilimi, sosyoloji vb.) tamamlayıcı yaklaşımları kullanarak sorunları çözebilmek X
4 Beşeri ve sosyal bilimlerde micro-makro ilişkisini kurmak için gerekli becerileri geliştirebilmek X
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz etme ve yorum yapabilmek X
6 Alanyazını taraması yaparak teorik bilgi edinme ve ampirik olarak test edilebilir hipotezler çıkarabilmek X
7 Politik iktisattaki karmaşık problemleri çözebilmek için yeni yaklaşım/teoriler geliştirebilmek X
8 Yeni alan/problemlere eleştirel düşünce, ve/veya nitel ve nicel teknikler uygulayabilmek X
9 Araştırma tasarlama ve araştırmayı uygun zaman ve çerçeve içinde yürütebilmek X
10 Akademik araştırmaya dayalı politika önerileri geliştirebilmek ve sunabilmek X
11 Öğrenmeye devam etmek ve bağımsız olarak ileri araştırma yapabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 117