AKTS - Çağdaş Siyaset Kuramı

Çağdaş Siyaset Kuramı (POEC605) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çağdaş Siyaset Kuramı POEC605 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Cenk Aygül
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders çağdaş siyaset teorilerine odaklanmaktadır. Derste, siyaset teorisinde ‘ontolojik dönüşüm’ olarak byline dönüşümü gerçekleştiren siyaset teorisyenlerinin eserleri derinlemesine incelenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 20. yüzyıl siyaset teorisyenlerinin fikirlerini öğrenmek
  • Ontoloji, ontolojik meseleler ve siyaset teorilerinin dayandığı ontolojik varsayımları anlamak
  • Siyaset kuramındaki ontolojik dönüşümü anlamak
  • Çağdaş siyaset ile ilgili fikirleri anlamak
Dersin İçeriği Çağdaş siyaset teorileri; siyaset teorisinde `ontolojik dönüşüm? olarak bilinen dönüşümü gerçekleştiren siyaset teorisyenlerinin eserleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Martin Heidegger Seçme Yazılar
3 Martin Heidegger Seçme Yazılar
4 Martin Heidegger Seçme Yazılar
5 Hannah Arendt Devrim Üzerine
6 Carl Schmitt Parlamenter Demokrasinin Krizi
7 Carl Schmitt Siyasi İlahiyat
8 Farnkfurt Okulu Aydınlanmanın Diyalektiği
9 Michel Foucault Yönetimsellik
10 Michel Foucault Yönetimsellik
11 Michel Foucault Yönetimsellik
12 Jacques Ranciere Siyasalın Kıyısında
13 Jacques Ranciere Uyuşmazlık: Politika ve Felsefe
14 Jacques Ranciere Demokrasi Nefreti
15 Giorgio Agamben Kutsal İnsan: Egemen İktidar ve Çıplak Hayat
16 Giorgio Agamben Olağanüstü Hal

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Seçme Yazılar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 2 30
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Politik iktisattaki temel yaklaşım ve/veya teorileri karşılaştırmak ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
2 Temel makroekonomik teorileri ve/veya yaklaşımları karşılaştırma ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
3 Diğer ilgili disiplinlerden ( siyaset bilimi, sosyoloji vb.) tamamlayıcı yaklaşımları kullanarak sorunları çözebilmek X
4 Beşeri ve sosyal bilimlerde micro-makro ilişkisini kurmak için gerekli becerileri geliştirebilmek X
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz etme ve yorum yapabilmek X
6 Alanyazını taraması yaparak teorik bilgi edinme ve ampirik olarak test edilebilir hipotezler çıkarabilmek X
7 Politik iktisattaki karmaşık problemleri çözebilmek için yeni yaklaşım/teoriler geliştirebilmek X
8 Yeni alan/problemlere eleştirel düşünce, ve/veya nitel ve nicel teknikler uygulayabilmek X
9 Araştırma tasarlama ve araştırmayı uygun zaman ve çerçeve içinde yürütebilmek X
10 Akademik araştırmaya dayalı politika önerileri geliştirebilmek ve sunabilmek X
11 Öğrenmeye devam etmek ve bağımsız olarak ileri araştırma yapabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 117