ECTS - - Politik Ekonomi

Sosyal bilimler ve hukuk alanındaki fakültelerden lisans veya lisansüstü derecesi olan adaylar, yüksek lisans diplomasına sahip olmak koşuluyla programa başvurabilir. Başvuru ile ilgili diğer koşullar şunlardır:
- ALES’den en az 60 eşit ağırlıklı puan,
- YDS’den en az 60 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak.

Başvuru koşulları ve programla ilgili daha fazla bilgi için: http://www.poec.atilim.edu.tr