AKTS - İktisat Politikası

İktisat Politikası (ECON511) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İktisat Politikası ECON511 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Dersin Öğretim Üyesi
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İktisati politikalarının genel kavramları ve sınırlarını öğrenmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İktisat politikalarının, devlet oluşum süreci, ekonomik güç, ticaret ve büyüme ile olan ilişkisini öğrenmek.
  • İktisat politikalarının genel kavramlarını ve sınırlarını öğrenmek
Dersin İçeriği Tarihsel perspektifte iktisat politikaları, para politikası, maliye politikası, küreselleşme, vergi politikası ve çevre politikası.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tarihsel Perspektifte İktisat Politikaları Linda Weiss, John M. Hobson Devletler ve Ekonomik Kalkınma Karşılaştırmalı Bir Tarihsel Analiz Dost Kitapevi Yayınları 1999
2 Tarihsel Perspektifte İktisat Politikaları Linda Weiss, John M. Hobson Devletler ve Ekonomik Kalkınma Karşılaştırmalı Bir Tarihsel Analiz Dost Kitapevi Yayınları 1999
3 Tarihsel Perspektifte İktisat Politikaları Linda Weiss, John M. Hobson Devletler ve Ekonomik Kalkınma Karşılaştırmalı Bir Tarihsel Analiz Dost Kitapevi Yayınları 1999
4 Tarihsel Perspektifte İktisat Politikaları North, D. C. "Institutions, Transaction Costs and Economic Growth." Economic Inquiry 25, no. 3 (1987): 419-428.
5 Para Politikası Richard Clarida, Jordi Galí and Mark Gertler (1999), “The Science of Monetary policy: A New Keynesian Perspective”, Journal of Economic Literature, Vol. 37, pp. 1661-1707.
6 Para Politikası Richard Clarida, Jordi Galí and Mark Gertler (1999), “The Science of Monetary policy: A New Keynesian Perspective”, Journal of Economic Literature, Vol. 37, pp. 1661-1707.
7 Ara Sınav
8 Maliye Politikası Richard A. Musgrave, Peggy B. Musgrave “Public Finance in Theory and Finance”
9 Maliye Politikası Richard A. Musgrave, Peggy B. Musgrave “Public Finance in Theory and Finance”
10 Küreselleşme David Rodrik, "Symposium on Globalization in Perspective: An Introduction" The Journal of Economic Perspectives. Fall 1998, Vol. 12, No. 4, 3-8.
11 Küreselleşme David Rodrik, "Symposium on Globalization in Perspective: An Introduction" The Journal of Economic Perspectives. Fall 1998, Vol. 12, No. 4, 3-8.
12 Vergi Politikası Georges Zodrow and Peter Mieszkowski (1986), “Pigou, Tiebout, Property Taxation, and the Underprovision of Local Public Goods”, Journal of Urban Economics, Vol. 19, No. 3, pp. 356-370.
13 Vergi Politikası Georges Zodrow and Peter Mieszkowski (1986), “Pigou, Tiebout, Property Taxation, and the Underprovision of Local Public Goods”, Journal of Urban Economics, Vol. 19, No. 3, pp. 356-370.
14 Çevre Politikası Maureen L. Cropper, Wallace E. Oates “Environmental Economics A Survey” Journal of Economic Literature Vol. XXX (June 1992), pp. 675-740
15 Çevre Politikası Maureen L. Cropper, Wallace E. Oates “Environmental Economics A Survey” Journal of Economic Literature Vol. XXX (June 1992), pp. 675-740
16 Final

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Linda Weiss, John M. Hobson Devletler ve Ekonomik Kalkınma Karşılaştırmalı Bir Tarihsel Analiz Dost Kitapevi Yayınları 1999
2. North, D. C. "Institutions, Transaction Costs and Economic Growth." Economic Inquiry 25, no. 3 (1987): 419-428.
3. North, D. C. "Economic Performance Through Time." American Economic Review 84, no. 3 (1994): 359-368.
4. Richard Clarida, Jordi Galí and Mark Gertler (1999), “The Science of Monetary policy: A New Keynesian Perspective”, Journal of Economic Literature, Vol. 37, pp. 1661-1707.
5. David Rodrik, "Symposium on Globalization in Perspective: An Introduction" TheJournal of Economic Perspectives. Fall 1998, Vol. 12, No. 4, 3-8.
6. Georges Zodrow and Peter Mieszkowski (1986), “Pigou, Tiebout, Property Taxation, and the Underprovision of Local Public Goods”, Journal of UrbanEconomics, Vol. 19, No. 3, pp. 356-370.
7. Brian Copeland and Scott Taylor (2003), “Trade, Growth and the Environment,” Journal of Economic Literature, Vol. 42, No. 1, pp. 7-71.
8. Maureen L. Cropper, Wallace E. Oates “Environmental Economics A Survey” Journal of Economic Literature Vol. XXX (June 1992), pp. 675-740

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel mikro ekonomik teorileri ve yaklaşımları karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek X
2 Temel makro ekonomik teorileri ve yaklaşımları karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek X
3 Matematiksel modelleme uygulayabilmek
4 İktisadi olguları istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz edebilmek
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz edebilmek ve yorumlayabilmek
6 Literatür taraması yaparak teorik bilgiye ulaşabilmek ve ampirik olarak doğrulanabilir bir hipotez oluşturabilmek
7 Bir araştırma tasarlayabilmek ve belirlenen zaman çerçevesinde araştırmayı yürütebilmek X
8 Uygulamalı iktisat alanındaki karmaşık problemlerin çözümlerine yönelik yeni yaklaşımlar geliştirebilmek
9 Akademik araştırma sonuçlarına dayanan uygun politikalar geliştirebilmek ve önerebilmek X
10 Sorunların çözümü için diğer disiplinlerden elde edilen bilgi ile ekonomik bilgiyi birleştirerek değerlendirebilmek X
11 Bilgi teknolojisini etkin bir şekilde kullanabilmek
12 Bağımsız araştırma yapabilmek ve öğrenebilme becerisi edinmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100