ECTS - - Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı iktisadi gelişmelerin teoriler ve  iktisadi olayların da istatistiksel, matematiksel ve ekonometrik araçlar ışığında  anlaşılması amacını taşır . Program, ekonomi alanındaki temel iktisat teorilerinin yanısıra öğrencilerine pratiğe yönelik becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Program,  ekonomi ve bağlantılı alanlarında doktora yapmak isteyen öğrenciler için de uygundur.