ECTS - - Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezli)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ECON503 Mikroiktisat 5 1 3 2 5 2 1 4 3 4 3 3
ECON505 Makroiktisat 1 5 3 1 1 1 1 4 3 2 3 1
ECON500 Seminer 3 3 5 5 5 5 5 3 3 2 4 5
ECON599 Tez 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ISL555 Araştırma Yöntemleri 1 1 - - 5 5 5 - 5 5 5 5
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ECON521 Uygulamalı Ekonometri 1 1 5 5 4 2 1 5 3 5 5 5
ECON504 Mikroiktisat Uygulamaları 5 1 5 5 4 2 2 4 5 4 3 1
ECON506 Makroiktisat Uygulamaları 1 5 5 5 4 2 2 4 5 4 3 1
ECON523 Türkiye Ekonomisi 1 5 - - - 5 - - - 5 1 5
ECON510 Kamu Ekonomisi 1 5 1 1 5 - 3 - 3 5 3 5
ECON512 Finansal İktisat 1 5 3 2 5 - - - 5 5 3 5
ECON511 İktisat Politikası 5 5 - - - - 5 - 4 5 - 5
ECON509 Uluslararası İktisat 2 5 3 4 5 - - 5 - 5 4 5
ECON512 Finansal İktisat 1 5 3 5 4 - 1 5 5 5 3 5
ECON515 Küreselleşme ve Bölgeselleşme 2 5 - - 3 5 5 - 4 5 3 5
ECON522 İktisadi Büyüme ve Kalkınma 2 5 2 4 5 1 2 3 4 - 5 3
ECON524 Maliye Politikası 3 5 - - 4 3 3 4 5 - 4 4
ECON514 Ekonomik Bütünleşme - - - - - - - - - - - -
ECON522  Ekonomik Büyüme ve Kalkınma 2 5 4 3 5 4 5 5 - 5 3 -
ECON526  Para ve Para Politikası - 5 1 4 5 - - 5 3 5 - 4
ECON501 Ekonomi Teorisi 5 4 3 1 4 1 1 2 4 4 3 3
ECON516 Uygulamalı Zaman Serisi Analizi 3 3 5 5 4 3 3 5 3 5 5 5
ECON551 Sosyal Bilimler için Algoritma Tasarımı ve Analizi 1 1 5 5 5 - - 5 5 2 5 2
ECON552 İleri Veri Modelleme 2 2 5 5 5 3 3 5 3 - 5 3
ECON553 Çok Boyutlu Veri Modelleme - - 5 5 5 5 2 5 3 - 5 5
ECON554 Veri Biliminde Stokastik Süreçler 1 1 4 5 4 1 3 5 3 1 5 3
ECON555 Makine Öğrenmesi 1 1 5 5 5 2 4 5 4 - 5 2
ECON556 Sosyal Bilimler için Veritabanı Sistemlerine Giriş 1 1 5 5 5 - 3 5 - 3 5 4