AKTS - Mikroiktisat Uygulamaları

Mikroiktisat Uygulamaları (ECON504) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mikroiktisat Uygulamaları ECON504 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Dersin Öğretim Üyesi
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı 1. Mikroiktisata ilişkin uygulamaları sunmak 2. Öğrencilerin istatistiki ve ekonometrik analiz yapabilmelerini sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin mikroiktisat uygulamalarını öğrenmeleri
  • Öğrencilerin analizler için istatistiki ve ekonometrik donanıma sahip olmaları
Dersin İçeriği Stata?ya giriş, uygulamalı regresyon analizleri, nicel bilgiye ilişkin uygulamalı analizler, değişen varyans sorununa ilişkin uygulamalı analizler, temel zaman serisi analizleri, zaman serilerinde çoklu bağlantı, panel veri uygulamaları, ileri panel veri uygulamaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Stata’ya Giriş I Notlar
2 Stata’ya Giriş II Notlar
3 Stata’ya Giriş III Notlar
4 Uygulamalı Regresyon Analizleri I Wooldridge, p. 22-100
5 Uygulamalı Regresyon Analizleri I Wooldridge, p. 100-167
6 Nicel Bilgiye İlişkin Uygulamalı Analizler Wooldridge, p. 225-264
7 Değişen Varyans Sorununa İlişkin Uygulamalı Analizler Wooldridge, p. 264-300
8 Ara Sınav
9 Temel Zaman Serisi Analizleri I Wooldridge, p. 340-360
10 Temel Zaman Serisi Analizleri II Wooldridge, p. 360-377
11 Zaman Serilerinde Çoklu Bağlantı Wooldridge, p. 408-443
12 Panel Veri Uygulamaları I Wooldridge, p. 444-460
13 Panel Veri Uygulamaları II Wooldridge, p. 460-481
14 İleri Panel Veri Uygulamaları I Wooldridge, p. 481-495
15 İleri Panel Veri Uygulamaları II Wooldridge, p. 495-506.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Introductory Econometrics, Jeffrey Wooldridge; South-Western; 2009.
Diğer Kaynaklar 2. An Introduction to Stata Programming, Christopher F. Baum; Stata Press, 2009.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 10 5
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel mikro ekonomik teorileri ve yaklaşımları karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek X
2 Temel makro ekonomik teorileri ve yaklaşımları karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek X
3 Matematiksel modelleme uygulayabilmek X
4 İktisadi olguları istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz edebilmek X
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz edebilmek ve yorumlayabilmek X
6 Literatür taraması yaparak teorik bilgiye ulaşabilmek ve ampirik olarak doğrulanabilir bir hipotez oluşturabilmek X
7 Bir araştırma tasarlayabilmek ve belirlenen zaman çerçevesinde araştırmayı yürütebilmek X
8 Uygulamalı iktisat alanındaki karmaşık problemlerin çözümlerine yönelik yeni yaklaşımlar geliştirebilmek X
9 Akademik araştırma sonuçlarına dayanan uygun politikalar geliştirebilmek ve önerebilmek X
10 Sorunların çözümü için diğer disiplinlerden elde edilen bilgi ile ekonomik bilgiyi birleştirerek değerlendirebilmek X
11 Bilgi teknolojisini etkin bir şekilde kullanabilmek X
12 Bağımsız araştırma yapabilmek ve öğrenebilme becerisi edinmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 10 1 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 99