ECTS - - Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezli)

 Program, önde gelen endüstrilerdeki uygulamalarda kullanılan iktisadi akıl yürütme becerilerin öğrencilere kazandırılmasına amaçlamaktadır.