ECTS - - Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bilgi 1 1 Bilgi
2 2
Beceriler 2 2 Beceriler
4
4
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
4
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
3 3
4 4
5
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
3 3
4
Öğrenme Yetkinliği 2 Öğrenme Yetkinliği