ECTS - - Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezli)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ECON503 Mikroiktisat 3 0 3 5
ECON505 Makroiktisat 3 0 3 5
ECON500 Seminer 0 0 0 5
ECON599 Tez 0 0 0 80
ISL555 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
SBE-ECON-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-ECON-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-ECON-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-ECON-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-ECON-GE1FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
SBE-ECON-GE1FA2 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 9 0 27 130

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ECON521 Uygulamalı Ekonometri 3 0 3 5
ECON504 Mikroiktisat Uygulamaları 3 0 3 5
ECON506 Makroiktisat Uygulamaları 3 0 3 5
ECON523 Türkiye Ekonomisi 3 0 3 5
ECON510 Kamu Ekonomisi 3 0 3 5
ECON512 Finansal İktisat 3 0 3 5
ECON511 İktisat Politikası 3 0 3 5
ECON509 Uluslararası İktisat 3 0 3 5
ECON512 Finansal İktisat 3 0 3 5
ECON515 Küreselleşme ve Bölgeselleşme 3 0 3 5
ECON522 İktisadi Büyüme ve Kalkınma 3 0 3 5
ECON524 Maliye Politikası 3 0 3 5
ECON522  Ekonomik Büyüme ve Kalkınma 3 0 3 5
ECON526  Para ve Para Politikası 3 0 3 5
ECON501 Ekonomi Teorisi 3 0 3 5
ECON516 Uygulamalı Zaman Serisi Analizi 3 0 3 5
ECON551 Sosyal Bilimler için Algoritma Tasarımı ve Analizi 3 0 3 5
ECON552 İleri Veri Modelleme 3 0 3 5
ECON553 Çok Boyutlu Veri Modelleme 3 0 3 5
ECON554 Veri Biliminde Stokastik Süreçler 3 0 3 5
ECON555 Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
ECON556 Sosyal Bilimler için Veritabanı Sistemlerine Giriş 3 0 3 5
Toplam 66 0 66 110