AKTS - Para ve Para Politikası

Para ve Para Politikası (ECON526 ) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Para ve Para Politikası ECON526  3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Dersin Öğretim Üyesi
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı para ve finans piyasalarını anlamak ve çeşitli ülkelerdeki para politikası uygulamalarını incelemektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal sistemlerin ekonomide neden bir kilit role sahip olduğunu ve nasıl işlediği hakkında temel bilgi edinmek
  • Para politikasının amaçlarını ve araçlarını öğrenmek ve sınırlarını çizmek
  • Para politikasına ilişkin değişik bakış açılarını değerlendirmek
  • Ekonomik modellerin kullanımı ve uygulamasıyle ilgili deneyim kazanmak
Dersin İçeriği Para ve kredi sistemleri, faiz hareketleri, finansal sistemler, para arzı ve para talebi, para teorilerinin karşılaştırılması, para politikası araçlarıyla ekonomik istikrarın sağlanması, para teorisinde güncel yaklaşımlar, enflasyon hedeflemesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Para, Bankacılık ve Finans Piyasalarını neden Çalışmalıyız? Finans Piyasasına Genel Bakış Mishkin, Bölüm 1-2.
2 Paranın Tanımı Faiz Oranlarını Anlamak Mishkin, Bölüm 3-4.
3 Faiz Hareketleri; Faiz Oranlarında Risk Mishkin, Bölüm 5-6.
4 Finansal Yapının Ekonomik Analizi; Bankacılık ve Finansal Kurumların İdaresi Mishkin, Bölüm 8-9.
5 Bankacılık Endüstrisi: Yapısı ve Rekabet; Banka Düzenlemelerinin Ekonomik Analizi Mishkin, Bölüm 10-11.
6 Merkez Bankalarının Yapısı; Mevduat Yaratılması ve Para Arzı Süreci Mishkin, Bölüm 12-13
7 ARA SINAV
8 Para Arzını Belirleyen Faktörler; Para Politikası Araçları; Para Politikasının İdaresi: Amaçlar ve Hedefler Mishkin, Bölüm 14-15-16
9 Döviz Piyasası; Uluslararası Finans Sistemi Mishkin, Bölüm 17-18
10 Para Talebi; ISLM Modeli Mishkin, Bölüm 19-20
11 ISLM Modelinde Para ve Maliye Politikası Mishkin, Bölüm 21
12 Toplam Talep ve Toplam Arz Analizi Mishkin, Bölüm 22
13 Para Politikasında Aktarma Mekanizmaları Mishkin, Bölüm 23
14 Para ve Enflasyon Mishkin, Bölüm 24
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mishkin, Frederic S. (2007) The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 8th International Edition, Boston: Addison-Wesley.
2. Mishkin, Frederic S. (2000) Para Teorisi ve Politikası, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul. (Çevirenler: İlyas Şıklar, Ahmet Çakmak ve Suat Yavuz)
3. Aren, Sadun (2007) 100 Soruda Para ve Para Politikası, İmge Kitabevi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 110
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel mikro ekonomik teorileri ve yaklaşımları karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek
2 Temel makro ekonomik teorileri ve yaklaşımları karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek X
3 Matematiksel modelleme uygulayabilmek X
4 İktisadi olguları istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz edebilmek X
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz edebilmek ve yorumlayabilmek X
6 Literatür taraması yaparak teorik bilgiye ulaşabilmek ve ampirik olarak doğrulanabilir bir hipotez oluşturabilmek
7 Bir araştırma tasarlayabilmek ve belirlenen zaman çerçevesinde araştırmayı yürütebilmek
8 Uygulamalı iktisat alanındaki karmaşık problemlerin çözümlerine yönelik yeni yaklaşımlar geliştirebilmek X
9 Akademik araştırma sonuçlarına dayanan uygun politikalar geliştirebilmek ve önerebilmek X
10 Sorunların çözümü için diğer disiplinlerden elde edilen bilgi ile ekonomik bilgiyi birleştirerek değerlendirebilmek X
11 Bilgi teknolojisini etkin bir şekilde kullanabilmek
12 Bağımsız araştırma yapabilmek ve öğrenebilme becerisi edinmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 2 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 16 1 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 16 1 16
Toplam İş Yükü 118