ECTS - - Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Sınavlar ve değerlendirmeler Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav YönetmeliğiMadde 20'ye göre yapılmaktadır. Sınav gerektiren derslerde en az bir ara sınavı yapılmaktadır. Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu; dönem içi ve dönem sonu sınavsonuçları ile dönem içi çalışmaları, ödevleri, derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanınca takdir edilir.