ECTS - - Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezli)

1) Temel mikro ekonomik teorileri ve yaklaşımları karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek
2) Temel makro ekonomik teorileri ve yaklaşımları karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek
3) Matematiksel modelleme uygulayabilmek
4) İktisadi olguları istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz edebilmek
5) Temel ekonomik göstergeleri analiz edebilmek ve yorumlayabilmek
6) Literatür taraması yaparak teorik bilgiye ulaşabilmek ve ampirik olarak doğrulanabilir bir hipotez oluşturabilmek
7) Bir araştırma tasarlayabilmek ve belirlenen zaman çerçevesinde araştırmayı yürütebilmek
8) Uygulamalı iktisat alanındaki karmaşık problemlerin çözümlerine yönelik yeni yaklaşımlar geliştirebilmek
9) Akademik araştırma sonuçlarına dayanan uygun politikalar geliştirebilmek ve önerebilmek
10) Sorunların çözümü için diğer disiplinlerden elde edilen bilgi ile ekonomik bilgiyi birleştirerek değerlendirebilmek
11) Bilgi teknolojisini etkin bir şekilde kullanabilmek
12) Bağımsız araştırma yapabilmek ve öğrenebilme becerisi edinmek