ECTS - - Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Mezunlar gerek kamu gerekse özel sektörde finans ve idari bilimlerin kapsamındaki çeşitli alanlarda iş bulabilirler.