ECTS - - Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Tezli Program beş zorunlu, iki seçmeli ve bir kredisiz seminer dersinden oluşmaktadır. Seminer dersi, öğrenciyi seçtiği konuda tez yazmaya hazırlamayı amaçlamaktadır.