AKTS - Makroiktisat Uygulamaları

Makroiktisat Uygulamaları (ECON506) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Makroiktisat Uygulamaları ECON506 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ECON 505
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Ekinci
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Makroekonomik konularda analiz ve yorum yapabilme yeteneği geliştirmektir. Dinamik stokastik genel denge modelleri ile ekonominin bir bütün olarak nasıl hareket ettiğinin anlaşılması hedeflenmektedir. Gerekli teknik araçların kullanımı temin edilerek neoklasik model uygulamaları, fiyat katılığı varsayımı altında para ve maliye politikası modelleri incelenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği Makroiktisadın modern ve geleneksel okulları; ekonomik büyüme modelleri; büyüme muhasebesi; üretim fonksiyonu yaklaşımı; Okun kanunu; Philips eğrisi; tüketim, yatırım ve tasarruf davranışları ve makro uygulamaları; para talebi teori ve uygulaması; kamu bütçe kısıtı; açıklar, borçlar, ödemeler bilançosu ve cari açık problemi; eşanlı denklem modeller

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Genel Değerlendirmesi
2 Zaman serileri, filtreleme
3 Zaman serileri, filtreleme
4 Genel denge modeli çözüm metodları, araçların tanıtılması: Octave ve Dynare
5 Genel denge modeli çözüm metodları, araçların tanıtılması: Octave ve Dynare
6 Neoklasik model çözümü ve Dynare uygulamas
7 Neoklasik model çözümü ve Dynare uygulaması
8 Neoklasik model uygulaması: Aguiar-Gopinath (2007) modeli
9 Neoklasik model uygulaması: Aguiar-Gopinath (2007) modeli
10 Yeni Keynesyen model çözümü ve Dynare uygulamas
11 Yeni Keynesyen model çözümü ve Dynare uygulamas
12 Para ve maliye politikası uygulamaları
13 Para ve maliye politikası uygulamaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Woodford, M. (2003). Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy, Princeton University Press.
2. Gali, J. (2015). Monetary Policy, In ation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework, Princeton University Press.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 80
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel mikro ekonomik teorileri ve yaklaşımları karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek X
2 Temel makro ekonomik teorileri ve yaklaşımları karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek X
3 Matematiksel modelleme uygulayabilmek X
4 İktisadi olguları istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz edebilmek X
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz edebilmek ve yorumlayabilmek X
6 Literatür taraması yaparak teorik bilgiye ulaşabilmek ve ampirik olarak doğrulanabilir bir hipotez oluşturabilmek X
7 Bir araştırma tasarlayabilmek ve belirlenen zaman çerçevesinde araştırmayı yürütebilmek X
8 Uygulamalı iktisat alanındaki karmaşık problemlerin çözümlerine yönelik yeni yaklaşımlar geliştirebilmek X
9 Akademik araştırma sonuçlarına dayanan uygun politikalar geliştirebilmek ve önerebilmek X
10 Sorunların çözümü için diğer disiplinlerden elde edilen bilgi ile ekonomik bilgiyi birleştirerek değerlendirebilmek X
11 Bilgi teknolojisini etkin bir şekilde kullanabilmek X
12 Bağımsız araştırma yapabilmek ve öğrenebilme becerisi edinmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0