AKTS - Sosyal Bilimler için Algoritma Tasarımı ve Analizi

Sosyal Bilimler için Algoritma Tasarımı ve Analizi (ECON551) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sosyal Bilimler için Algoritma Tasarımı ve Analizi ECON551 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Dersin Öğretim Üyesi
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, büyük veri özelliği taşıyan farklı veri setleri ile yapılacak uygulamalar ile, büyük veriler ile çalışırken daha hızlı ve daha iyi karar verilebilmesini sağlayan yazılım bazlı uygulamaların anlaşılmasını amaçlamaktadır. Bu yüzden bilgisayar yazılımlarının temeli olan algoritma öğrencilere büyük veri çalışmalarına kolaylık sağlayacak şekilde öğretilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin tamamlanması ile öğrenciler; Algoritmalar kullanarak veri yapılarını tanımlama ve modelleme;
  • Denklemleri çözmek için matematiksel modelleri kullanma ve algoritmalar oluşturma;
  • Veriye dayalı materyalleri analiz edebilme ve eleştirel olarak değerlendirebilme;
  • Araştırılan alanla ilgili politika değişikliklerinin etkilerini öngörebilme becerisine sahip olacaktır.
Dersin İçeriği Algoritma analizine genel bir bakış, böl ve fethet algoritmaları, grafikler, dinamik programlama, açgözlü algoritmalar, P ve NP, açgözlü algoritmalar; gelişigüzel algoritmalar; P ve NP; NP-zor problemleri için yaklaşık algoritmalar, NP-zor problemlerinin alt kümeleri için polinom algoritmaları, kısmi tekrarlı fonksiyonlar, hesaplamalar ve çözümü olmayan problemler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Arama ve Sıralama Ders Notları
2 Böl ve Fethet Algoritmaları Ders Notları
3 Grafikler, Proje Önerileri Ders Notları
4 Dinamik Programlama Ders Notları
5 Dinamik Programlama Ders Notları
6 Açgözlü Algoritmalar Ders Notları
7 Rastgele Algoritmalar Ders Notları
8 P ve NP Ders Notları
9 NP-Zor Problemleriyle Çalışma Ders Notları
10 NP-Zor Problemleriyle Çalışma Ders Notları
11 Kısmi Tekrarlı Fonksiyon Ders Notları
12 Hesaplamalar ve Çözümü Olmayan Problemler Ders Notları
13 Hesaplamalar ve Çözümü Olmayan Problemler, Projelerin Final Sunumu Ders Notları
14 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Ders Notları/ Lecture notes are available

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 2 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 17 50
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel mikro ekonomik teorileri ve yaklaşımları karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek X
2 Temel makro ekonomik teorileri ve yaklaşımları karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek X
3 Matematiksel modelleme uygulayabilmek X
4 İktisadi olguları istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz edebilmek X
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz edebilmek ve yorumlayabilmek X
6 Literatür taraması yaparak teorik bilgiye ulaşabilmek ve ampirik olarak doğrulanabilir bir hipotez oluşturabilmek
7 Bir araştırma tasarlayabilmek ve belirlenen zaman çerçevesinde araştırmayı yürütebilmek
8 Uygulamalı iktisat alanındaki karmaşık problemlerin çözümlerine yönelik yeni yaklaşımlar geliştirebilmek X
9 Akademik araştırma sonuçlarına dayanan uygun politikalar geliştirebilmek ve önerebilmek X
10 Sorunların çözümü için diğer disiplinlerden elde edilen bilgi ile ekonomik bilgiyi birleştirerek değerlendirebilmek X
11 Bilgi teknolojisini etkin bir şekilde kullanabilmek X
12 Bağımsız araştırma yapabilmek ve öğrenebilme becerisi edinmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 21 21
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 150