AKTS - Sosyal Bilimler için Veritabanı Sistemlerine Giriş

Sosyal Bilimler için Veritabanı Sistemlerine Giriş (ECON556) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sosyal Bilimler için Veritabanı Sistemlerine Giriş ECON556 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Dersin Öğretim Üyesi
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders ekonomi bölümü öğrencilerine veri tabanı sistemlerinin temellerini tanıtmayı amaçlamaktadır ve temel olarak ilişkisel veri tabanlarını anlamaya odaklanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin tamamlanmasıyla öğrenciler; Mevcut bir sezgisel veri tabanını anlayabilir ve yeni bir veritabanı oluşturabilir
  • Belirli veriler alabilmek için sorgular oluşturabilir.
  • İlişkisel veri tabanlarını görselleştirecek diyagramlar oluşturabilir.
Dersin İçeriği Introduction to database systems using SQL and such languages.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Veritabanı sistemlerine giriş Ders Notları
2 İlişkisel Veri Modelleri Ders Notları
3 İlişkisel Veri Modelleri Ders Notları
4 İlişkisel Veri Modelleri Ders Notları
5 İlişkisel Cebir Ders Notları
6 İlişkisel Cebir Ders Notları
7 Yapılandırılmış Sorgu Dili (SQL) Ders Notları
8 Yapılandırılmış Sorgu Dili (SQL) Ders Notları
9 Yapılandırılmış Sorgu Dili (SQL) Ders Notları
10 İlişkisel Veritabanı Dizaynı Ders Notları
11 İlişkisel Veritabanı Dizaynı Ders Notları
12 ER-Diyagramları Ders Notları
13 İlişkisel Olmayan Veritabanı Sistemlerine Giriş Ders Notları
14 İlişkisel Olmayan Veritabanı Sistemlerine Giriş Ders Notları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. C.J. Date (2004) “An Introduction to Database Systems”, 8rd Edition, Addison-Wesley

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 2 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Temel mikro ekonomik teorileri ve yaklaşımları karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek X
2 Temel makro ekonomik teorileri ve yaklaşımları karşılaştırabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek X
3 Matematiksel modelleme uygulayabilmek X
4 İktisadi olguları istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz edebilmek X
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz edebilmek ve yorumlayabilmek X
6 Literatür taraması yaparak teorik bilgiye ulaşabilmek ve ampirik olarak doğrulanabilir bir hipotez oluşturabilmek
7 Bir araştırma tasarlayabilmek ve belirlenen zaman çerçevesinde araştırmayı yürütebilmek X
8 Uygulamalı iktisat alanındaki karmaşık problemlerin çözümlerine yönelik yeni yaklaşımlar geliştirebilmek X
9 Akademik araştırma sonuçlarına dayanan uygun politikalar geliştirebilmek ve önerebilmek
10 Sorunların çözümü için diğer disiplinlerden elde edilen bilgi ile ekonomik bilgiyi birleştirerek değerlendirebilmek X
11 Bilgi teknolojisini etkin bir şekilde kullanabilmek X
12 Bağımsız araştırma yapabilmek ve öğrenebilme becerisi edinmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 21 21
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 150