ECTS - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Özel Hukuk alanında tezsiz programda Yüksek Lisans derecesi (LL.M.) almaya hak kazanmaktadırlar.