ECTS - - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Tezsiz yüksek lisans programı derslerinin en az 2,75 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir..Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ile tezsiz ibaresi bulunur.