ECTS - - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programı tam-zamanlı bir programdır.