ECTS - - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programından mezun olanlar akademisyenlik, avukatlık, noterlik, hakim/savcılık, bürokratlık gibi çeşitli mesleklerde çalışma fırsatı edinirler.