ECTS - - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı başlatılmış, özel hukukun bir dalında uzmanlaşmak isteyen hukuk fakültesi mezunlarına mesleki faaliyetlerinde derinleşmeleri, amacıyla, çağımızın amaçlarına cevap veren, hukuk devleti ilkesine sadık hukukçular yetiştirecek öğrencinin alanıyla ilgili derinlemesine bilgi edineceği, muhakeme ve tartışma yeteneklerini geliştireceği yoğun bir eğitim verilmektedir. Özel hukuk Tezsiz Yüksek Lisans programı, alanında belirli ve güncel tartışma konularını, uygulamada karşılaşılan sorunları, yeni mevzuat düzenlemelerini bünyesinde barındıran, düşünmeyi seven ve özel olarak bir alana ilgi duyan öğrencilere yönelik özgün ders içeriklerine sahiptir.