ECTS - - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ISL555 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
OZH598 Dönem Projesi 0 0 0 40
SBE-OZH-T-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-OZH-T-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-OZH-T-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-OZH-T-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-OZH-T-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-OZH-T-AE1FA6 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-OZH-T-AE1FA7 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-OZH-T-AE1FA8 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-OZH-T-GE1FA9 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 3 0 30 90

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
LAW105 Medeni Hukuka Giriş ve Şahıslar Hukuku 4 0 4 7
LAW108 Türk Anayasa Hukuku 3 0 3 6
LAW231 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 3 0 3 5
LAW232 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 4 0 4 5
LAW311 Ticari İşletme Hukuku 3 0 3 5
LAW315 Medeni Usul Hukuku 4 0 4 6
LAW408 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 4
LAW413 İş Hukuku 4 0 4 5
OZH551 Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk 3 0 3 5
OZH552 Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi 3 0 3 5
OZH511 Teminat Sözleşmeleri 3 0 3 5
OZH512 Hukuki İşlemlerde Şekil 3 0 3 5
OZH513 Sebepsiz Zenginleşme 3 0 3 5
OZH521 İlamlı İcra 3 0 3 5
OZH522 Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri 3 0 3 5
OZH531 Çek Hukuku ve Uygulamaları 3 0 3 5
OZH542 İş Sözleşmesi Hukuku 3 0 3 5
OZH561 Fikri Mülkiyet 3 0 3 5
OZH532 Marka Hukuku 3 0 3 5
OZH541 İş Hukukunun Genel Esasları 3 0 3 5
KMH524 Hukuk Devleti 3 0 3 5
Toplam 67 0 67 108