ECTS - - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, özel hukuka ve alt disiplinlerine ilişkin temel ilke, kavram ve kaynaklarla ilgili ayrıntılı bilgi vererek, öğrencilerin mesleki yeteneklerini  geliştirmektir.