ECTS - - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans  programını başarı ile tamamlayan adaylar doktora programlarına başvuru yapamazlar.