ECTS - - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır.