ECTS - - Matematik Lisans Sonrası Doktora

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATH622 İleri Lineer Cebir 3 0 3 5
MATH691 Tez Önerisi 0 0 0 20
MATH682 Seminer 0 0 0 5
MATH697 Doktora Tezi 0 0 0 150
MATH689 Yeterlilik Sınavı 0 0 0 30
MATH696 Tez Konusunda Özel Çalışmalar 0 0 0 25
MATH611 Matematiksel Analiz 3 0 3 5
FBE-MATH-DR-L-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MATH-DR-L-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MATH-DR-L-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MATH-DR-L-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MATH-DR-L-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MATH-DR-L-AE1FA6 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MATH-DR-L-AE1FA7 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MATH-DR-L-AE1FA8 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MATH-DR-L-AE1FA9 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MATH-DR-L-AE1FA10 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MATH-DR-L-AE1FA11 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MATH-DR-L-AE1FA12 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 6 0 42 300

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri 3 0 3 5
MATH521 Sayısal Analiz I 3 0 3 5
MATH522 Sayısal Analiz II 3 0 3 5
MATH524 Kısmi Diferansiyel Denklemler İçin Sonlu Fark Metodları 3 0 3 5
MATH543 Grup Teori I 3 0 3 5
MATH552 Kompleks Analiz 3 0 3 5
MATH557 Fonksiyonel Analiz 3 0 3 5
MATH562 Diferansiyel Denklemler Teorisi 3 0 3 5
MATH564 İmpalsif Diferansiyel Denklemler 3 0 3 5
MATH571 Topoloji 3 0 3 5
MATH575 Çokkatlılar Üzerinde Analiz 3 0 3 5
MATH577 Düşük Boyutlu Topolojiye Giriş 3 0 3 5
MATH545 Kimlik Denetimini Sağlayan Kriptografik Algoritmalara Giriş 3 0 3 5
MATH542 Cebirsel Sayılar Kuramı 3 0 3 5
MATH546 Galois Kuramı 3 0 3 5
MATH565 Zaman Skalasında Dinamik Sistemler 3 0 3 5
MATH572 Diferansiyellenebilir Çokkatlılar 3 0 3 5
MATH574 Riemann Geometrisi 3 0 3 5
MATH582 Yaklaştırım Teorisi 3 0 3 5
MATH547 Cebirsel Geometri 3 0 3 5
MATH556 Uygulamalı Fonksiyonel Analiz 3 0 3 5
MATH563 Fark Denklemleri 3 0 3 5
MATH573 Cebirsel Topoloji 3 0 3 5
MATH591 Analitik Olasılık Teorisi 3 0 3 5
MATH584 Uygulamalı Matematikte Doğrusal Olmayan Problemler 3 0 3 5
MATH576 Diferansiyel Topoloji 3 0 3 5
MATH585 Matematiksel Modelleme 3 0 3 5
MFGE505  Uygulamalarla Sonlu Elemanlar 3 0 3 5
MFGE576 Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Metodu 3 0 3 5
MFGE508 Sınır Eleman Yöntemi 3 0 3 5
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme 3 0 3 5
MDES615 Analitik Olasılık Teorisi 3 0 3 5
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları 3 0 3 5
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü 3 0 3 5
MDES621 Sayısal Lineer Cebir 3 0 3 5
MATH555 Bernstein Polinomları 3 0 3 5
ME684 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I 3 0 3 5
ME683 Sınır Elemanı Yöntemi 3 0 3 5
ME685 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi II 3 0 3 5
MATH630 Analitik Sayılar Teorisi 3 0 3 5
MATH640 Zaman Serileri Analizi 3 0 3 5
MATH651 Ölçüm Teorisi ve Fonksiyonel Analiz 3 0 3 5
MATH670 Biyolojide Matematiksel Modeller 3 0 3 5
EE611 Algılama ve Kestirim 3 0 3 5
ECON552 İleri Veri Modelleme 3 0 3 5
MDES655 Doğrusal Optimizasyon 3 0 3 5
MATH658 Operatör Teorisi 3 0 3 5
IE519 Tahmin 3 0 3 5
MATH659 Spektral Temsiller ve Sınırsız Operatör Teorisi 3 0 3 5
Toplam 147 0 147 245