ECTS - - Matematik Lisans Sonrası Doktora

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
MATH622 İleri Lineer Cebir
MATH691 Tez Önerisi
MATH682 Seminer
MATH697 Doktora Tezi
MATH689 Yeterlilik Sınavı
MATH696 Tez Konusunda Özel Çalışmalar
MATH611 Matematiksel Analiz
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli

Alan Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri
MATH521 Sayısal Analiz I
MATH522 Sayısal Analiz II
MATH524 Kısmi Diferansiyel Denklemler İçin Sonlu Fark Metodları
MATH543 Grup Teori I
MATH552 Kompleks Analiz
MATH557 Fonksiyonel Analiz
MATH562 Diferansiyel Denklemler Teorisi
MATH564 İmpalsif Diferansiyel Denklemler
MATH571 Topoloji
MATH575 Çokkatlılar Üzerinde Analiz
MATH577 Düşük Boyutlu Topolojiye Giriş
MATH545 Kimlik Denetimini Sağlayan Kriptografik Algoritmalara Giriş
MATH542 Cebirsel Sayılar Kuramı
MATH546 Galois Kuramı
MATH565 Zaman Skalasında Dinamik Sistemler
MATH572 Diferansiyellenebilir Çokkatlılar
MATH574 Riemann Geometrisi
MATH582 Yaklaştırım Teorisi
MATH547 Cebirsel Geometri
MATH556 Uygulamalı Fonksiyonel Analiz
MATH563 Fark Denklemleri
MATH573 Cebirsel Topoloji
MATH591 Analitik Olasılık Teorisi
MATH584 Uygulamalı Matematikte Doğrusal Olmayan Problemler
MATH576 Diferansiyel Topoloji
MATH585 Matematiksel Modelleme
MFGE505  Uygulamalarla Sonlu Elemanlar
MFGE576 Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Metodu
MFGE508 Sınır Eleman Yöntemi
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme
MDES615 Analitik Olasılık Teorisi
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü
MDES621 Sayısal Lineer Cebir
MATH555 Bernstein Polinomları
ME684 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I
ME683 Sınır Elemanı Yöntemi
ME685 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi II
MATH630 Analitik Sayılar Teorisi
MATH640 Zaman Serileri Analizi
MATH651 Ölçüm Teorisi ve Fonksiyonel Analiz
MATH670 Biyolojide Matematiksel Modeller
EE611 Algılama ve Kestirim
ECON552 İleri Veri Modelleme
MDES655 Doğrusal Optimizasyon
MATH658 Operatör Teorisi
IE519 Tahmin
MATH659 Spektral Temsiller ve Sınırsız Operatör Teorisi