AKTS - İkincil Çelik Metalurjisi

İkincil Çelik Metalurjisi (MATE482) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İkincil Çelik Metalurjisi MATE482 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders ikincil çelik yapımı ile ilgili detaylı bilgi vermeyi amaçlamaktadır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pota metalurjisinin temel prensipleri, oksijen giderme pratikleri, sıvı çelikte karbon ve gaz giderme operasyonları (vakum işlemi), ikincil metalurjide kükürt giderme, kalıntılar ve kalıntı şekil kontrolü, entegre demir-çelik tesislerinde ve/veya mini tesislerde ikincil çelik yapımı istasyonlarının temel fonksiyonları (pota fırını ve vakumla gaz giderme istasyonu).
Dersin İçeriği Pota metalurjisinin tarihçesi and çelik kalitelerinde yeni talepler, termodinamik temeller, sıvı çelikte akışkan davranışı, fazlar arası reaksiyonların kinetiği, çelikte oksijen giderme, çelikte gaz ve karbon giderme, ikincil metalurjide kükürt giderme, pota metalurjisinde fosfor kontrolü, çelik üretiminde azot kontrolü, kalıntılar ve kalıntı şekil

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Demir-çelik üretimi (tekrar). Ikincil çelik yapımının temel fonksiyonları. BOF çelik üretimi. Kaynak [1]’de Bölüm 1, Kaynak [3]’te Bölüm 11, Kaynak [2]’de Bölüm 8, ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
2 C-O reaksiyonunun termodinamiği ve mekanizması, Si, Mn ve P’un oksitlenmesi. Oksijen gidermenin termodinamik ve kinetiği. Kaynak [2]’de Bölüm 8, Kaynak [1]’de Bölüm 5, ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
3 İkincil metalurji (tarihçe). İkincil çelik yapımıyla ilgili önemli proses kontrol uygulamaları. Tipik ikincil metalurji fırınları. Kaynak [1]’de Bölüm 1, ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
4 Çelik üretiminde kükürt. Kükürt curuf-metal dağılım oranı. Sıcak metalde kükürt giderme. Çelik üretim sistemlerinde oksijen potansiyeli. Kükürt kapasitesi. Pota fırınında kükürt giderme. Kaynak [1]’de Bölüm 7, Kaynak [3]’te Bölüm 11, Kaynak [2]’de Bölüm 9, ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
5 Tepe curufu uygulamasıyla kükürt gidermenin kinetiği. Karıştırma enerjisi. Enjeksiyon metalurjisiyle kükürt giderme. Reactor modeli. Kaynak [1]’de Bölüm 7, ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
6 Eriyik çelikte sıvı akışı ve fazlar arası reaksiyonların kinetiği. Kaynak [1]’de Bölüm 3 & 4, ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
7 Arasınav 1
8 Sıvı çelikte karbon ve gaz giderme. Vakumla gaz giderme & hidrojen & azot. Vakumla gaz giderme prosesleri. Vakumla gaz giderme reaksiyonlarının termodinamiği, yan reaksiyonlar ve buharlaşma. RH tipi gaz gidermede sıvı akışı ve sirkülasyon hızı. Kaynak [1]’de Bölüm 6, Kaynak [2]’de Bölüm 9, Kaynak [3]’te Bölüm 11, ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
9 Gaz giderme ve dekarbürizasyonun kinetiği. ULC ve paslanmaz çeliklerde karbon giderme. Argon-oksijen dekarbürizasyonu. Kaynak [1]’de Bölüm 6, ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
10 İkincil metalurjide fosfor kontrolü. Çelik üretiminde azot. Azotun sıvı demir tarafından emilmesinin ve sıvı demirden uzaklaşmasının kinetiği. Kaynak [1]’de Bölüm 6 & 8, ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
11 Kalıntı tipinin çeliğin mekanik özelliklerine etkisi. Kalıntıların sınıflandırılması ve çelik temizliği açısından değerlendirilmesi. Metal dışı kalıntıların kaynakları. Kaynak [1]’de Bölüm 9, Kaynak [2]’de Bölüm 9, ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
12 Katılaşma sırasında kalıntı oluşumu. Kalıntı şekil modifikasyonu (Ca-işlemi). Nadir toprak elementleriyle çelikte kalıntı şekil kontrolü. Kaynak [1]’de Bölüm 9, Kaynak [2]’de Bölüm 9, ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
13 Arasınav 2
14 Döküm ve sıvı çelik transferleri sırasında sıvı çeliğin atmosferden hava kapması. İkincil metalurji prosesinde sıvı çelikte sıcaklık değişimleri. İkincil metalurji istasyonunda yapılan alaşım ilavelerinin çelik sıcaklığına etkileri. Kaynak [1]’de Bölüm 8, Kaynak [2]’de Bölüm 9, ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
15 Çelik üretiminde kullanılan refrakter malzemeleri. İkincil metalurji fırınlarında kullanılan refrakterler. Refrakter stabilitesine ilişkin termodinamik değerlendirmeler. Kaynak [1]’de Bölüm 10, Kaynak [3]’te Bölüm 4, ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
16 Temiz çelik teknolojisi: Oksijen giderme pratikleri. Döküm pratikleri. Tandiş metalurjisi Kaynak [1]’de Bölüm 10, ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. A Ghosh, Secondary Steelmaking, Principles and Applications, CRC Press LLC, Florida, 2001.
Diğer Kaynaklar 2. E.T. Turkdogan, “Fundamentals of Steelmaking”, The Institute of Materials, 1996.
3. The Making, Shaping and Treating of Steel, 11th Edition, Steelmaking & Refining Volume, The AISE Steel Foundation, 1998.
4. R.J. Fruehan, “Ladle Metallurgy, Principles and Practices”, 1985.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 5
Ödevler 3 5
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
13 Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği
14 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
15 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 1 3
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 1 3
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 12 24
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125