AKTS - Türk Tekstil Tarihi

Türk Tekstil Tarihi (MTT294) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türk Tekstil Tarihi MTT294 2 0 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Esra SEÇİM
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Türk tekstil tarihini ve gelişimini kavrayabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türk Tekstil tarihi ile ilgili terim ve kavramları açıklar
  • Tekstil sanatlarının tarihsel kronolojisini öğrenir.
  • Geleneksel kumaş sanatlarının tarihsel özelliklerini kavrar
  • Kirkitli, çarpana ve kolan dokumaların tarihsel özelliklerini kavrar
  • Örme ve İşleme sanatının tarihsel özelliklerini kavrar.
  • Keçe sanatının tarihsel özelliklerini kavrar.
Dersin İçeriği Türk tekstil tarihi ile ilgili terim ve kavramlar; geleneksel kumaş sanatlarının tarihsel özellikleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tarihsel süreçte ilk tekstil örnekleri, teknolojileri, sanayi devrimi Gelecek Derse Hazırlık
2 Tarihsel süreçte ilk tekstil örnekleri, teknolojileri, sanayi devrimi "
3 Türk Tekstil sanatlarının sınıflandırılması "
4 Türk tekstilinin tarihsel gelişimde kumaş sanatının yeri ve önemi "
5 Türk tekstilinin tarihsel gelişiminde halı sanatı "
6 Türk tekstilinin tarihsel gelişiminde halı sanatı "
7 ARA SINAV
8 Türk tekstilinin tarihsel gelişiminde düz dokumalar Gelecek Derse Hazırlık
9 Türk tekstilinin tarihsel gelişiminde düz dokumalar "
10 Tarihsel gelişimde keçe sanatı "
11 Türk tekstilinin tarihsel gelişiminde keçe sanatı "
12 Türk tekstilinin tarihsel gelişiminde kolan dokumalar "
13 Türk tekstilinin tarihsel gelişiminde çarpana dokumalar "
14 Türk tekstilinin tarihsel gelişiminde örme sanatı "
15 Türk tekstilinin tarihsel gelişiminde işleme sanatı "
16 FİNAL

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Aslanapa, Oktay. (1993). Türk Sanatı. İnkılâp Kitabevi. İstanbul.
2. Aslanapa, O. (1997). Türk sanatı. Remzi Kitabevi A.Ş. İstanbul
4. Sanat Eserleri Dizisi/192. Türk Tarih Kurumu Basımevi, 177 s., Ankara.
5. Deniz, B. (2000). Türk dünyasında halı ve düz dokuma yaygıları. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları:215. 284 s., Ankara.
6. Dirik, K. (1938). Eski ve yeni Türk halıcılığı Cihan halı tipleri ve panoraması. Alaeddin Kıral Basımevi. İstanbul.
8. Fıscher, Ernst. (1995). Sanatın Gerekliliği. Çev. Cevat ÇAPAN Panel Yayınevi, İstanbul.
9. Mülayim, S. (1999). Değişimin tanıkları, Ortaçağ Türk sanatında süsleme ve ikonografi. Kaknüs Yayınları:33. Araştırma-İnceleme:6. Mir Matbaası, 267 s., İstanbul.
10. Ögel, B. (1991). İslamiyetten önce Türk kültür tarihi. Türk Tarih Kurumu Basımevi, 403 s., Ankara.
Diğer Kaynaklar 3. Barışta, H.Ö. (1998). Türk el sanatları. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları/2168.
7. Dölen, Emre. (1992). Tekstil Tarihi, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları. No:92/1. İstanbul.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür.
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir.
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. X
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür. X
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir. X
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 6 36
Sunum/Seminer Hazırlama 2 9 18
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 13 13
Toplam İş Yükü 125