ECTS - - Tekstil ve Moda Tasarımı

Bknz: Atılım Üniversitesinin ilgili Yönetmelik http://atilim.edu.tr/ogrenci-isleri-yonetmelik ve yönergeleri http://atilim.edu.tr/ogrenci-isleri-yonergeler