ECTS - - Tekstil ve Moda Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nden mezun olanlar, "Moda Tasarımcısı" ünvanı alırlar. Moda Tasarımcısı olarak moda sektöründe hazır giyim ve sipariş giyim üzerine çalışan atölye ve fabrikalarda, tasarım ve film stüdyolarında, sahne sanatlarıyla ilgili resmi ve özel kurumlarda, tekstil ve hazır giyim endüstri kuruluşlarının araştırma geliştirme bölümlerinde, tasarım yapan resmi ve özel kurumların gereksinim duyulan bölümlerinde çalışabilir, kendi tasarım stüdyosunu kurarak iç ve dış pazarlara yönelik koleksiyon hazırlayabilirler.