ECTS - - Tekstil ve Moda Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Programı:

  1. İnsanın giyinme ihtiyaçları üzerinde temellenen çağdaş-estetik tasarımlar yapabilecek, teknoloji kullanabilen, ekip çalışmasına yatkın, adaptasyon yeteneği yüksek 
  2. Sınırlı bir mesleki programdan öte, öğrencilerin tasarım alanında çok yönlü bilgi ve beceri kazanmalarına olanak veren, içinde yaşadığı zamana ve çevreye duyarlı, estetik beğenileri yüksek, tasarım sorunlarını çözebilecek
  3. Kültürel zenginliklerimize çağdaş estetik boyutlar kazandıracak, geleneksel kültür ve sanatlarımızla bütünleşen, ülkemizin kalkınmasında moda ve tekstil tasarım kapsamına giren konulara katkıda bulunabilecek, tekstil ve hazır giyim alanlarında seri üretime bağlı, ekonomik ve estetik unsurlardan oluşan tasarımlar ve modeller geliştirecek
  4. Üniversite-Sanayi işbirliği anlayışı ile üretime yönelik projeler yapmak, sektörün gereksinim duyduğu “ Marka Yaratma” ve tasarım sorunlarına öğrencilerin ilgisini çekmek, moda ve marka yaratma bilgi ve becerisine sahip, teknolojik gelişmeleri takip eden, moda ve tekstil endüstrisinin gereksinim duyduğu nitelikte tasarımcılar yetiştirebilecek bir anlayışla hazırlanmıştır.