ECTS - - Tekstil ve Moda Tasarımı

PROGRAM AMACI

Sanat, tasarım ve uygulamaya yönelik çok yönlü bilgiye sahip; doğru yöntemlerle özgün ve yaratıcı tasarımlar yapan, bireysel veya grup içinde etkin ve uyumlu çalışan, çalışmalarını uzmanlar ve toplumla paylaşan, görsel ve sözlü iletişim becerisi yüksek, gelişmeye açık, eleştirel kişiliğe sahip; çevreye ve ulusal-uluslararası değerlere duyarlı, en az bir yabancı dil bilen,  alanı ile ilgili bilgisayar teknolojilerini ileri seviyede kullanan, soyut ve somut kavramları özgün tasarımlara dönüştüren, estetik değerlere sahip tasarımcılar yetiştirmektir.

Bu doğrultuda programın amacı bilgi, beceri ve yeterlilikler özelinde aşağıda bulunan tabloda açıklanmıştır.

BİLGİ

 • Sanat, tasarım ve uygulamaya yönelik çok yönlü bilgiye sahip

BECERİ

 • Doğru yöntemlerle özgün ve yaratıcı tasarımlar yapan

YETERLİLİKLER

 • Bireysel veya grup içinde etkin ve uyumlu çalışan
 • Çalışmalarını uzmanlar ve toplumla paylaşan
 • Görsel ve sözlü iletişim becerisi yüksek
 • Gelişmeye açık, eleştirel kişiliğe sahip
 • Çevreye ve ulusal-uluslararası değerlere duyarlı
 • En az bir yabancı dil bilen
 • Alanı ile ilgili bilgisayar teknolojilerini ileri seviyede kullanan
 • Soyut ve somut kavramları özgün tasarımlara dönüştüren,
 • Estetik değerlere sahip