ECTS - - Tekstil ve Moda Tasarımı

Zorunlu Bölüm Dersleri

GRT142 - Sanat Tarihi (3 + 0) 4

İnsanın ilk ortaya çıkışından günümüze dek olan uygarlıkların sanatı, geçirmiş oldukları evreler ve sanat tarzları; sanatın oluşumunda ve gelişiminde insanın yaşadığı doğal çevre, sosyo-ekonomik yapı, siyasi ve sosyal düzen, teknoloji, din ve uygarlıkların birbirleriyle olan ilişkileri ve etkileşimleri; prehistorik, protohistorik, Erken Tarih ve

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

MTT101 - Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım I (2 + 4) 10

Plastik sanatların temel öğeleri ve ilkeleri, iki boyutlu renkli uygulamalar.

MTT102 - Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II (2 + 4) 10

Plastik sanatların temel öğeleri ve ilkeleri, iki boyutlu renkli uygulamalar.

MTT111 - Moda ve Tekstil Tasarımında Desen (2 + 2) 6

Doğadan, canlı modelden desen çalışmaları; figüre kimlik ve hareket kazandırma; hızlı çizim teknikleri.

MTT115 - Moda Resmi I (2 + 2) 6

Moda tasarımını tanımı; tasarım kavramı, moda tasarımcısının görevi, moda tasarını ile ilgili temel kavramlar ve terimler ve model çizimleri.

MTT116 - Moda Resmi II (2 + 2) 6

İnsan vücudu ölçü oranları, siluet hazırlama, basit giysi tasarımlarının siluete giydirilmesi ve renklendirilmesi, stüdyo içinde eleştiri.

MTT122 - Kalıp I (1 + 2) 5

İnsan anatomisi ve vücut tipleri,vücut ölçülerinin alınması, temel etek kalıbı çizimi, temel pantolon kalıbı çizimi.

MTT201 - Moda Tasarımı I (4 + 4) 10

Tasarım süreci, giyim detay çalışmaları, artistik ve teknik çizimler, giysi uygulamaları, tasarıma uygun renklendirme çalışmaları; temaya uygun çizimler ve giysi uygulaması.

MTT202 - Moda Tasarımı II (4 + 4) 10

Koleksiyon hazırlama temel ilke ve yöntemleri; tasarım süreci detay çalışmaları ; temaya uygun tasarımlar çizme ve artistik ve teknik çizimler yaparak giysi uygulamaları.

MTT221 - Kalıp II (2 + 2) 5

Giysi kalıbı hazırlamadaki temel çizim kuralları; vücut ölçülerine göre temel beden ve kol kalıbı çizimi uygulamaları.

MTT222 - Kalıp III (2 + 2) 5

Temel beden ve kol kalıbı kopyası üzerinde pens kaydırma işlemleri; temel yaka çizimleri ile simetrik ve asimetrik model uygulamaları.

MTT223 - Dikiş Teknikleri (1 + 2) 4

Ürün gruplarına göre çeşitli giysilerin dikim teknikleri ve teknik özellikleri hakkında genel bilgi; etek ve bluz üzerinde çeşitli dikiş tekniklerinin uygulanması.

MTT224 - Drapaj (1 + 2) 4

Drapaj yönteminin kullanımına ilişkin araştırmalar ve uygulamalar.

MTT232 - Tekstil Malzeme Bilgisi (3 + 0) 3

Doğal ya da yapay elyaflarla ipliklerin genel özelliklerine göre sınıflandırılmaları, tipolojileri ve lif üretim teknolojileri, ipliklerin tanınması, kumaşların üretim şekilleri ve teknikleri, dokuma ?örme ve non-woven kumaşları, baskı teknikleri, bitim işlemleri; konfeksiyon ürünlerinin destekleme, birleştirme ve süsleme malzemelerinin genel özel

MTT233 - Moda Tarihi (3 + 0) 3

Moda ve giyim tarihi ,moda, kültür, sanat etkileşimleri; sanat akımları ve moda tasarımına etkileri, 20. yüzyılın en önemli başarısı mimari ve şehirleşme ile moda ilişkisi; değişen dünya görüşleri; yeni nesil Avrupa sanatı ve modaya etkisi: artistik trendler, belirgin değişim ve çeşitlilikler; moda tarihinde önemli moda tasarımcıları.

MTT299 - Staj I (0 + 0) 3

10 iş günü, makine bilgisi ve dikiş uygulamaları.

MTT301 - Moda Tasarımı III (4 + 4) 9

Hazır giyim: temel bilgiler, üretim süreci;tasarım kriterlerinin saptanması: tanımlama, araştırma, hedef kitle, tema seçimi, malzemeyi tanımlama, hikaye panosu oluşturma; eskiz çalışmaları; detay çözümleri; renk-biçim ilişkileri; kalıp-model uygulamaları; iki boyutlu tasarım; örnek ürün oluşturma; proje uygulamaları: tasarım kriterlerinin belirlen

MTT302 - Moda Tasarımı IV (4 + 4) 8

Belirlenen tema doğrultusunda yaratıcı ve fonksiyonel tasarımlar.

MTT321 - Kalıp IV (1 + 2) 4

Model-kumaş özelliğine göre kalıp hazırlama; etek, pantolon, buluz, elbise ve benzeri giysi modellerinin kalıp uygulaması.

MTT322 - Giysi Üretim Yöntemleri (1 + 2) 5

Hazır giyim üretim yöntemleri doğrultusunda farklı giysi modellerinin üretimine uygun malzeme seçimi; örnek ürün modelleri hazırlama.

MTT331 - Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı I (2 + 2) 4

Moda sektöründe kullanılan bilgisayar destekli tasarım programları ile kullanım sahaları.

MTT332 - Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı II (2 + 2) 4

Vektör tabanlı bir programı kullanarak kumaş ve giysi tasarımları yapma ve tasarımları sunuma hazırlama.

MTT399 - Staj II (0 + 0) 6

20 iş günü fabrikada üretim sürecine yönelik yapılan staj.

MTT401 - Proje I (4 + 6) 11

Belirlenen proje konusuna bağlı, yaratıcı ve fonksiyonel tasarımlar hazırlama.

MTT402 - Proje II (4 + 6) 11

Belirlenen proje konusuna bağlı, yaratıcı ve fonksiyonel tasarımlar hazırlama.

MTT431 - Tekstilde Yaratıcı Yaklaşımlar (1 + 2) 4

Tekstil tasarımı alanında daha önceden gerçekleştirilmiş sanatsal ve estetik değeri yüksek çalışmaların referans alınarak yeni ve yaratıcı tekstil tasarımlarının yapılması.

MTT432 - Ürün Sunum Teknikleri (1 + 2) 3

Moda ürünlerinin sunumunda kullanılan sunum teknikleri, ürün ve şartlara uygun sunum teknikleri.

MTT434 - Portfolyo Tasarım (1 + 2) 4

`Portfolyo? kavramı; çalışmaların değerlendirilmesi ve yaratıcı portfolyo çalışmasının yapılması.

MTT499 - Staj III (0 + 0) 6

20 iş günü tasarım stüdyosunda staj.

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

Seçmeli Dersler

ENG321 - İş Yaşamı için Temel İngilizce I (3 + 0) 3

Akademik ve iş yaşamına yönelik iletişim becerileri; iş hayatı, bireyler, rutinler, iş toplantıları, izin isteme, kurallar, yardım isteme, öneride bulunma ve e-posta konuları.

MTT-AE2FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MTT-AE2SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MTT-AE3FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MTT-AE3FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MTT-AE3SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MTT-AE3SP2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MTT-AE4FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MTT-AE4FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MTT-AE4SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MTT-AE4SP2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MTT-GE4FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 3

MTT162 - Artistik Anatomi (1 + 2) 5

Bölgesel yüzeysel anatomi, üst ve alt eksremite, gövde baş-boyun oranları; iskelet, kas ve canlı model çizimleri.

MTT273 - Serileme ve Kesim Teknikleri (1 + 2) 5

Kalıp serileme teknikleri, kullanım amaçları; kesim teknikleri, bir giysinin temel kalıbının serilemesini oluşturmak; model uygulamalı bir giysinin serilemesini yapmak.

MTT276 - Tekstilde Renk ve Baskı Uygulamalar (1 + 2) 5

Tekstilde renk bilgisi, tekstil desen tasarımı ve varyant uygulamalarında renk kullanımı; tekstil endüstrisinde kullanılan renklendiriciler, baskı teknikleri ve teknolojileri; baskı desen trend takibi ve analizi; tasarım ve baskı uygulamaları.

MTT294 - Türk Tekstil Tarihi (2 + 0) 5

Türk tekstil tarihi ile ilgili terim ve kavramlar; geleneksel kumaş sanatlarının tarihsel özellikleri.

MTT355 - Çocuk Giysi Tasarımı (1 + 2) 5

Çocuğun bedensel gelişimi, anatomik yapısı, çocuk giysi çeşitleri ve beden numaralarının bilgisi, tasarım aşamaları, yaş guruplarına göre çocuk giysi tasarım süreci ve uygulama örnekleri.

MTT356 - Abiye Giysi Tasarımı (1 + 2) 5

Abiye giysi, kumaşları, yardımcı ve süsleme malzemelerin bilgisi, kullanım yerleri, amacına göre abiye giysi grupları.

MTT365 - Moda Grafiği (1 + 2) 5

Bilgisayar ortamında moda fotoğraflarından yararlanılarak figür ergonomisine uygun bireysel stiller (bireysel silüetler) oluşturulması, silüetler üzerine giysilerin giydirilmesi ve desen varyasyonlarının uygulanması.

MTT373 - Erkek Giyimi (1 + 2) 5

Erkek giyim tasarım dili, erkek anatomisi ve uygun giyim siluetler; erkek giyim teknik çiziminin hazırlanması; erkek giyim ürünlerine uygun kalıp hazırlanması.

MTT374 - Geleneksel Tekstiller (1 + 2) 5

Geleneksel el dokumacılığının farklı yöresel, teknik ve estetik özellikleri; buna bağlı yeni tasarımların yapılması.

MTT375 - Tekstilde Ebru Uygulamaları (1 + 2) 5

Ebru sanatı ile ilgili terim ve kavramlar, kullanılan araç ve gereçler, artistik çalışmalar, kullanıma yönelik uygulamalar ve yeni denemeler.

MTT385 - Modada İletişim (3 + 0) 5

Farklı moda marka organizasyonlarının incelenmesi, sektör temsilcileri ile görüşerek yaptıkları iş ve kariyerlerine ulaşmada geçirdikleri aşamaların öğrenciler ile paylaşılması.

MTT392 - Moda ve Disiplinlerarası Etkileşim (2 + 0) 5

Modanın farklı disiplinler ile olan etkileşimi.

MTT486 - Moda ve İnovasyon (1 + 2) 5

İnovasoyunun detaylı tanımı; moda ve tekstil tasarımında yenilikçi yaklaşımların önemi; kullanıcı-çevre-sektör gereksinimlerinin inovatif yaklaşımlarla çözümlenmesi, disiplinlerarası çalışmanın gereksinimleri.

MTT493 - Ortak Eğitim Uygulaması II (1 + 0) 5

Moda sektöründe uygulamalara katılma ve tasarım-üretim süreçlerini değerlendirme.

MTT497 - Ortak Eğitim Uygulaması IV (1 + 0) 5

xxxxx