ECTS - - Tekstil ve Moda Tasarımı

Zorunlu Bölüm Dersleri

GRT142 - Sanat Tarihi (3 + 0) 4

İnsanın ilk ortaya çıkışından günümüze dek olan uygarlıkların sanatı, geçirmiş oldukları evreler ve sanat tarzları; sanatın oluşumunda ve gelişiminde insanın yaşadığı doğal çevre, sosyo-ekonomik yapı, siyasi ve sosyal düzen, teknoloji, din ve uygarlıkların birbirleriyle olan ilişkileri ve etkileşimleri; prehistorik, protohistorik, Erken Tarih ve

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

MTT101 - Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım I (2 + 4) 10

Plastik sanatların temel öğeleri ve ilkeleri, iki boyutlu renkli uygulamalar.

MTT102 - Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II (2 + 4) 10

Plastik sanatların temel öğeleri ve ilkeleri, iki boyutlu renkli uygulamalar.

MTT111 - Moda ve Tekstil Tasarımında Desen (2 + 2) 6

Doğadan, canlı modelden desen çalışmaları; figüre kimlik ve hareket kazandırma; hızlı çizim teknikleri.

MTT115 - Moda Resmi I (2 + 2) 6

Moda tasarımını tanımı; tasarım kavramı, moda tasarımcısının görevi, moda tasarını ile ilgili temel kavramlar ve terimler ve model çizimleri.

MTT116 - Moda Resmi II (2 + 2) 6

İnsan vücudu ölçü oranları, siluet hazırlama, basit giysi tasarımlarının siluete giydirilmesi ve renklendirilmesi, stüdyo içinde eleştiri.

MTT122 - Kalıp I (1 + 2) 5

İnsan anatomisi ve vücut tipleri,vücut ölçülerinin alınması, temel etek kalıbı çizimi, temel pantolon kalıbı çizimi.

MTT201 - Moda Tasarımı I (4 + 4) 10

Tasarım süreci, giyim detay çalışmaları, artistik ve teknik çizimler, giysi uygulamaları, tasarıma uygun renklendirme çalışmaları; temaya uygun çizimler ve giysi uygulaması.

MTT202 - Moda Tasarımı II (4 + 4) 10

Koleksiyon hazırlama temel ilke ve yöntemleri; tasarım süreci detay çalışmaları ; temaya uygun tasarımlar çizme ve artistik ve teknik çizimler yaparak giysi uygulamaları.

MTT221 - Kalıp II (2 + 2) 5

Giysi kalıbı hazırlamadaki temel çizim kuralları; vücut ölçülerine göre temel beden ve kol kalıbı çizimi uygulamaları.

MTT222 - Kalıp III (2 + 2) 5

Temel beden ve kol kalıbı kopyası üzerinde pens kaydırma işlemleri; temel yaka çizimleri ile simetrik ve asimetrik model uygulamaları.

MTT223 - Dikiş Teknikleri (1 + 2) 4

Ürün gruplarına göre çeşitli giysilerin dikim teknikleri ve teknik özellikleri hakkında genel bilgi; etek ve bluz üzerinde çeşitli dikiş tekniklerinin uygulanması.

MTT224 - Drapaj (1 + 2) 4

Drapaj yönteminin kullanımına ilişkin araştırmalar ve uygulamalar.

MTT232 - Tekstil Malzeme Bilgisi (3 + 0) 3

Doğal ya da yapay elyaflarla ipliklerin genel özelliklerine göre sınıflandırılmaları, tipolojileri ve lif üretim teknolojileri, ipliklerin tanınması, kumaşların üretim şekilleri ve teknikleri, dokuma ?örme ve non-woven kumaşları, baskı teknikleri, bitim işlemleri; konfeksiyon ürünlerinin destekleme, birleştirme ve süsleme malzemelerinin genel özel

MTT233 - Moda Tarihi (3 + 0) 3

Moda ve giyim tarihi ,moda, kültür, sanat etkileşimleri; sanat akımları ve moda tasarımına etkileri, 20. yüzyılın en önemli başarısı mimari ve şehirleşme ile moda ilişkisi; değişen dünya görüşleri; yeni nesil Avrupa sanatı ve modaya etkisi: artistik trendler, belirgin değişim ve çeşitlilikler; moda tarihinde önemli moda tasarımcıları.

MTT299 - Staj I (0 + 0) 3

10 iş günü, makine bilgisi ve dikiş uygulamaları.

MTT301 - Moda Tasarımı III (4 + 4) 9

Hazır giyim: temel bilgiler, üretim süreci;tasarım kriterlerinin saptanması: tanımlama, araştırma, hedef kitle, tema seçimi, malzemeyi tanımlama, hikaye panosu oluşturma; eskiz çalışmaları; detay çözümleri; renk-biçim ilişkileri; kalıp-model uygulamaları; iki boyutlu tasarım; örnek ürün oluşturma; proje uygulamaları: tasarım kriterlerinin belirlen

MTT302 - Moda Tasarımı IV (4 + 4) 8

Belirlenen tema doğrultusunda yaratıcı ve fonksiyonel tasarımlar.

MTT321 - Kalıp IV (1 + 2) 4

Model-kumaş özelliğine göre kalıp hazırlama; etek, pantolon, buluz, elbise ve benzeri giysi modellerinin kalıp uygulaması.

MTT322 - Giysi Üretim Yöntemleri (1 + 2) 5

Hazır giyim üretim yöntemleri doğrultusunda farklı giysi modellerinin üretimine uygun malzeme seçimi; örnek ürün modelleri hazırlama.

MTT331 - Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı I (2 + 2) 4

Moda sektöründe kullanılan bilgisayar destekli tasarım programları ile kullanım sahaları.

MTT332 - Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı II (2 + 2) 4

Vektör tabanlı bir programı kullanarak kumaş ve giysi tasarımları yapma ve tasarımları sunuma hazırlama.

MTT399 - Staj II (0 + 0) 6

20 iş günü fabrikada üretim sürecine yönelik yapılan staj.

MTT401 - Proje I (4 + 6) 11

Belirlenen proje konusuna bağlı, yaratıcı ve fonksiyonel tasarımlar hazırlama.

MTT402 - Proje II (4 + 6) 11

Belirlenen proje konusuna bağlı, yaratıcı ve fonksiyonel tasarımlar hazırlama.

MTT431 - Tekstilde Yaratıcı Yaklaşımlar (1 + 2) 4

Tekstil tasarımı alanında daha önceden gerçekleştirilmiş sanatsal ve estetik değeri yüksek çalışmaların referans alınarak yeni ve yaratıcı tekstil tasarımlarının yapılması.

MTT432 - Ürün Sunum Teknikleri (1 + 2) 3

Moda ürünlerinin sunumunda kullanılan sunum teknikleri, ürün ve şartlara uygun sunum teknikleri.

MTT434 - Portfolyo Tasarım (1 + 2) 4

`Portfolyo? kavramı; çalışmaların değerlendirilmesi ve yaratıcı portfolyo çalışmasının yapılması.

MTT499 - Staj III (0 + 0) 6

20 iş günü tasarım stüdyosunda staj.

Seçmeli Dersler

ENG321 - İş Yaşamı için Temel İngilizce I (3 + 0) 3

Akademik ve iş yaşamına yönelik iletişim becerileri; iş hayatı, bireyler, rutinler, iş toplantıları, izin isteme, kurallar, yardım isteme, öneride bulunma ve e-posta konuları.

MTT-AE2FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MTT-AE2SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MTT-AE3FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MTT-AE3FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MTT-AE3SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MTT-AE3SP2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MTT-AE4FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MTT-AE4FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MTT-AE4SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MTT-AE4SP2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

MTT-GE4FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 3

MTT162 - Artistik Anatomi (1 + 2) 5

Bölgesel yüzeysel anatomi, üst ve alt eksremite, gövde baş-boyun oranları; iskelet, kas ve canlı model çizimleri.

MTT192 - Türk Sanat Tarihi (2 + 0) 5

Türk sanatının gelişimi, geçirdiği evreler. Orta Asya , Beylikler, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet Dönemi ve Çağdaş Türk Sanatı.

MTT194 - Estetik (2 + 0) 5

Tarihsel süreç içerisinde, ?sanat,? ?sanatçı,? ?sanat yapıtı,? ?estetik, ?güzel? gibi olguların toplumsal alanlarla, alt ve üst yapı kurumları ile ilişkisi.

MTT271 - Batik (1 + 2) 5

Batiğin tanımı ve tarihçesi; Batik tekniği ve uygulamaları: bağlama batik, tuzlu batik ve balmumu batik, artistik çalışmalar, kullanıma yönelik uygulamalar.

MTT272 - Kırk Yama Tasarımı (1 + 2) 5

Kırk yamanın tanımını ve tarihçesi; kırk yama temel teknikleri, tekniklerden örnekler yapma; kırk yama parçalarını tekniğe uygun birleştirme; tasarlanan giyside kırkyamayı kullanma.

MTT273 - Serileme ve Kesim Teknikleri (1 + 2) 5

Kalıp serileme teknikleri, kullanım amaçları; kesim teknikleri, bir giysinin temel kalıbının serilemesini oluşturmak; model uygulamalı bir giysinin serilemesini yapmak.

MTT276 - Tekstilde Renk ve Baskı Uygulamalar (1 + 2) 5

Tekstilde renk bilgisi, tekstil desen tasarımı ve varyant uygulamalarında renk kullanımı; tekstil endüstrisinde kullanılan renklendiriciler, baskı teknikleri ve teknolojileri; baskı desen trend takibi ve analizi; tasarım ve baskı uygulamaları.

MTT281 - Tasarım Araştırmaları (1 + 2) 5

Özgün tasarımlar yapabilmek için gerekli olan tasarım araştırma metotlarının belirlenmesi; ilham kaynağı bulma konusunda yeni bakış açılarının geliştirilmesi.

MTT282 - Sürdürülebilir Moda (1 + 2) 5

Sürdürülebilir modanın tanımı, sürdürülebilirlik ve moda ilişkisi ve önemi; sürdürülebilir moda ile ilgili araştırmalar; tasarım çalışmaları ve uygulama.

MTT292 - Göstergebilim (2 + 0) 5

Gösterge bilimin doğuşu, tarihsel gelişim süreci, teorisi, gösterge bilimsel analiz konuları, gösterge bilimin teorik altyapısı; gösterge bilimsel yöntem ve analizinin teorik ve pratik uygulamaları.

MTT293 - Çağdaş Sanat Akımları (2 + 0) 5

Birinci Dünya Savaşı sonrasında yenidünya düzeni, bilim ve teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan sanat akımlarının toplumsal gelişmelerle ilişkileri; Dadaizm, Sürrealizm, Süprematizm, Kübizm, Pop Art, Op Art, Kavramsal Sanat, Art and Craft, Enstalasyon, Konstrüktivizm, Kinetik Sanat ve diğer çağdaş sanat akımları.

MTT294 - Türk Tekstil Tarihi (2 + 0) 5

Türk tekstil tarihi ile ilgili terim ve kavramlar; geleneksel kumaş sanatlarının tarihsel özellikleri.

MTT333 - Tekstil Tasarımı I (1 + 2) 5

Tekstil tasarımının kullanım alanlarına göre sınıflandırılması, tekniklere göre tasarım ilkeleri, tekniklerine uygun yeni tasarımlar; tek bir motiften yola çıkılarak boşluk doluluk, negatif pozitif, yön zıtlığı, açık-koyu zıtlığı gibi plastik unsurları kullanarak yüzey düzenlemeleri; doğal bir objenin kara kalem çiziminden yola çıkılırak desenler

MTT334 - Tekstil Tasarımı II (1 + 2) 5

Rengin motif üzerindeki olanaklarını kullanarak renk bilgisine dayalı çalışmalar ile motif üzerinde anlatım; boya kullanımı, desenleri değişik kullanım alanlarına sahip tekstil yüzeylerinde uygulama ve kombin kumaş desenleri oluşturma.

MTT351 - Moda Aksesuarları Tasarımı (1 + 2) 5

Giysiyi tamamlayan moda aksesuarları tarihi hakkında genel bilgi; tanımı ve kullanım yerlerine göre gruplandırması; kullanılan malzemeler; trendlere göre malzeme araştırması, artistik-teknik çizimleri ve örnek ürünler hazırlama.

MTT352 - Trend Analizi ve Giysi Tasarımı (1 + 2) 5

Geçmiş ve günümüz moda trendleri, geleceğe dönük moda trendleri, yeni giysi ve giysiyi tamamlayan yeni trend analizi örnekleri; trend analizi örneklerinden yola çıkılarak koleksiyon çizimleri yapma; koleksiyon çizimlerinin uygulaması.

MTT355 - Çocuk Giysi Tasarımı (1 + 2) 5

Çocuğun bedensel gelişimi, anatomik yapısı, çocuk giysi çeşitleri ve beden numaralarının bilgisi, tasarım aşamaları, yaş guruplarına göre çocuk giysi tasarım süreci ve uygulama örnekleri.

MTT356 - Abiye Giysi Tasarımı (1 + 2) 5

Abiye giysi, kumaşları, yardımcı ve süsleme malzemelerin bilgisi, kullanım yerleri, amacına göre abiye giysi grupları.

MTT361 - Giyside Teknik Çizim I (1 + 2) 5

Bir giysi modelinin teknik çizimi için, kalıp ve model özellikleri; modeli ölçeklendirerek teknik çiziminin yapılması; modelin ayrıntı detaylarının çizimi; teknik çizimin üzerine ölçü-yazı ve işaretleri yerleştirilerek detay açıklamaların yapılması.

MTT362 - Giyside Teknik Çizim II (1 + 2) 5

Kadın, erkek ve çocuk özel gün giysilerinin teknik çizimi; modellerin özelliklerine göre ayrıntı detaylarının çizimi; yapılan teknik çizim detaylarının üzerine ölçü-yazı ve işaretleri yerleştirilerek detay açıklamalarının yapılması.

MTT364 - Moda İllüstrasyonu (1 + 2) 5

Moda illüstrasyon çizimleri için gerekli ilke ve yöntemler; canlı model ve moda fotoğraflarından yararlanılarak figür ergonomisine uygun bireysel stiller (bireysel silüetler) oluşturuluması; oluşturulan illüstarsyon figürleri üzerine giysilerin giydirilmesi ve çeşitli boyama tekniklerinin kullanımı ile renklendirilmesi.

MTT365 - Moda Grafiği (1 + 2) 5

Bilgisayar ortamında moda fotoğraflarından yararlanılarak figür ergonomisine uygun bireysel stiller (bireysel silüetler) oluşturulması, silüetler üzerine giysilerin giydirilmesi ve desen varyasyonlarının uygulanması.

MTT372 - Yaratıcı Kalıp Uygulamaları (1 + 2) 5

Değişen moda akımlarına göre ileriye dönük örnek uygulamalar.

MTT373 - Erkek Giyimi (1 + 2) 5

Erkek giyim tasarım dili, erkek anatomisi ve uygun giyim siluetler; erkek giyim teknik çiziminin hazırlanması; erkek giyim ürünlerine uygun kalıp hazırlanması.

MTT374 - Geleneksel Tekstiller (1 + 2) 5

Geleneksel el dokumacılığının farklı yöresel, teknik ve estetik özellikleri; buna bağlı yeni tasarımların yapılması.

MTT375 - Tekstilde Ebru Uygulamaları (1 + 2) 5

Ebru sanatı ile ilgili terim ve kavramlar, kullanılan araç ve gereçler, artistik çalışmalar, kullanıma yönelik uygulamalar ve yeni denemeler.

MTT384 - Tasarım İlke ve Yöntemleri (1 + 2) 5

Bilinç, özgünlük, kendine özgü yaratıcılıkla ilgili genel bilgi; bir giysinin düşünceden ürüne dönüşünceye kadar geçen süreci; tasarım aşamalarına göre uygulama yapma.

MTT385 - Modada İletişim (3 + 0) 5

Farklı moda marka organizasyonlarının incelenmesi, sektör temsilcileri ile görüşerek yaptıkları iş ve kariyerlerine ulaşmada geçirdikleri aşamaların öğrenciler ile paylaşılması.

MTT391 - Sanat Sosyolojisi (2 + 0) 5

Sanat ve toplum kavramlarına toplu bir bakış; sanat yapıtı, toplum ve sanatçı-toplum ilişkilerinin biçimleri; sanatın toplumsal tarihi ve güncel yansımaları; sanatı ve sanatçıları etkileyen toplumsal öğeler; sanat kurumları, popüler kültür ve sanat; yaşayan kültür ve sanat etkinlikleri ve sanat-toplum ilişkisinde güncellik; güncel dünyada egemen ve

MTT392 - Moda ve Disiplinlerarası Etkileşim (2 + 0) 5

Modanın farklı disiplinler ile olan etkileşimi.

MTT393 - Tasarım Kültürü (2 + 0) 5

Tasarım kavramının tarihsel süreci, önemli dönüm noktaları; tasarım kültürünün dayandığı temel ilkeler; çağdaş anlamıyla tasarım kavramı ve tasarımcı kimliği, sanat-zanaat ilişkisi; geleneksel, kültürel ve çağdaş boyutu irdeleyerek, tasarımın farklı disiplinlerle ilişkisi.

MTT456 - Deneysel Tasarım (1 + 2) 5

Moda tasarımda yaratıcı fikirler bulma; deneysel ortam yaratma; tasarımcı kimliğiyle düşünme ve araştırma; problem oluşturma ve tanımlama; çözüme yönelik etkili ve denenmemiş fikirler bulma; hızlı düşünme ve fikir bulma; fikirlerin ifadesinde farklı sunum teknikleri geliştirme; tasarımları uygulama.

MTT482 - Moda Pazarlama (2 + 0) 5

Pazarlama konusunun kapsamı ve modern pazarlama anlayışı; çevre koşulları, bilgi sistemi; tüketim ve endüstriyel pazarlarda görülen satın alma davranışları; pazar bölümleme ve hedef pazarın seçimi; mamul kavramı, ürün yaşam eğrisi; ürüne ilişkin özellikler; dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım; fiyat, satış artırıcı çabalar, uluslararası pazarla

MTT483 - Moda Editörlüğü (2 + 0) 5

Geçmişinden başlayarak günümüze kadar olan süreçte moda tasarımı alanında gerçekleştirilen yenilikler, alana damga vuran kişiler trend kavramı, moda-medya ilişkisi, moda editörlüğü kavramının gelişimi ve gereklilikleri, içerik ve konsept kavramları, iletişim ağı.

MTT485 - Stil ve İmaj (1 + 2) 5

Kişisel imaj ve stil bilgisi; kişinin giyim tarzı ve anatomik yapısına uygun olarak, nerede nasıl giyileceğinin belirlenmesi.

MTT486 - Moda ve İnovasyon (1 + 2) 5

İnovasoyunun detaylı tanımı; moda ve tekstil tasarımında yenilikçi yaklaşımların önemi; kullanıcı-çevre-sektör gereksinimlerinin inovatif yaklaşımlarla çözümlenmesi, disiplinlerarası çalışmanın gereksinimleri.

MTT493 - Ortak Eğitim Uygulaması II (1 + 0) 5

Moda sektöründe uygulamalara katılma ve tasarım-üretim süreçlerini değerlendirme.

MTT497 - Ortak Eğitim Uygulaması IV (1 + 0) 5

xxxxx