AKTS - Trend Analizi ve Giysi Tasarımı

Trend Analizi ve Giysi Tasarımı (MTT352) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Trend Analizi ve Giysi Tasarımı MTT352 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. S. Egemen Nadasbaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Trend analizi, giysi, saç, makyaj tasarımı sürecini bilerek geleceğe ilişkin analiz ve yorum yapabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Trend analizi yöntem ve teknikleri bilir
  • Geçmişe dayalı modellerin analizini yapar
  • Giysi, saç, makyaj ve tırnak özelliklerini sistematik olarak sınıflayabilir
  • Geleceğe dayalı giysi, saç, makyaj, ve model özelliklerinin yorumlama becerisi kazanır
Dersin İçeriği Geçmiş ve günümüz moda trendleri, geleceğe dönük moda trendleri, yeni giysi ve giysiyi tamamlayan yeni trend analizi örnekleri; trend analizi örneklerinden yola çıkılarak koleksiyon çizimleri yapma; koleksiyon çizimlerinin uygulaması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Trend Analizi ve Giysi Tasarımı hakkında genel bilgi Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır
2 Trend analizi yöntem ve teknikleri hakkında genel bilgi "
3 Trendlerin nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgilendirme. Dünyanın önde gelen trend şirketlerinin ve işleyiş yapılarının anlatılması "
4 Toplumsal olayların, trendsetterların, sokak modası kavramının, kumaş stoklarının moda trendlerini nasıl etkilediğinin anlatılması. "
5 Trendlerin giysi ve aksesuar tasarımına etkilerinin örneklerle belirtilmesi "
6 Trend araştırması uygulaması "
7 Trend araştırması uygulaması "
8 Ara Sınav --
9 Trend oluşumuna bağlı faktörleri göz önünde bulundurarak geleceğe yönelik trend belirleme çalışmaları yapmak "
10 Trendlerin görseller ve yazılar eşliğinde anlatılması "
11 Belirlenen trende uygun giysi tasarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi. Renk, form, malzeme, desen vb. belirleyicilere karar verilmesi "
12 Uygulama "
13 Uygulama "
14 Uygulama "
15 Uygulama "
16 Genel Sınav "

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Süreli moda dergileri

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. X
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir.
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. X
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür. X
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir. X
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 1 9 9
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 5 60
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 2 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 125