ECTS - - Tekstil ve Moda Tasarımı

Programda yer alan toplam 48 dersin (Stajlar Hariç) 11 adedini üniversite zorunlu dersleri, 1 adedini Alan Dışı Seçmeli ve 10 adedini ise Alan Seçmeli dersler oluşturmaktadır. Seçmeli dersler I. Yarıyıldan itibaren programda yer almakta ve diğer dönemlerde de devam etmektedir. İsteyen öğrenciler fakültemizin diğer bölümlerinden, diğer fakültelerden ve ART ders havuzundan dönem kredilerine denk gelen dersleri seçebilmektedirler. 5. 6. ve 7. dönemlerde öğrencileri alanlarında geliştirecek mesleki seçmeli dersler vardır.  Programdaki derslerin tamamı dönemlik olup teorik dersler dışında ki dersler uygulama ağırlıklıdır. Ön koşullu dersler öğretim programında gösterilmiştir.

            Programda öğrenciler tarafından yapılması zorunlu olan 3 staj yer almaktadır. Bunlar; 2. yarıyılın sonunda üniversitemiz atölyesinde toplam 10 iş günü yapılan 1. Staj, 4. yarıyılın sonunda bölümle ilgili üretim yerlerinde 20 iş gününü kapsayan 2. staj ve 6. yarıyıl sonunda tasarım atölyeleri ve departmanlarında yapılan 20 iş günü devam eden 3. Stajdır.

İlk yıl programda, mesleğe hazırlayıcı Temel Tasarım Eğitimi, Desen, Moda Resmi gibi uygulamalı dersler ve genel kültür veren Uygarlık Tarihi, Sanat Tarihi, İngilizce dersleri yer alırken; ikinci yıldan itibaren iş kollarına göre belirlenen, güncellenen mesleki ve seçmeli derslerle öğrencilere, istedikleri dallarda uzmanlaşma olanağı sunulmuştur. Program kapsamında Moda Tasarımı, Dikiş Teknikleri, Kalıp Uygulama, Tekstil Malzeme Bilgisi, Proje gibi sanat ve tasarım içerikli kuramsal ve uygulamalı derslere yer verilmiştir. Üçüncü yıldan itibaren Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimi ile mesleki dersler çeşitlendirilmiş, seçmeli derslerle öğrencilerin bireysel tercihlerine göre gelişmelerine olanak sağlanmıştır.