ECTS - - Tekstil ve Moda Tasarımı

-  Programında bulunan tüm dersleri başarması, minimum 148 yerel kredi, 241 AKTS kredisini tamamlamış olması

- Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması

- Programda yer alan stajları başarmış olması gerekir.