ECTS - - Tekstil ve Moda Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 2007 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir. Programın amacı; estetik, işlevsel ve etik değerlere uygun özgün tasarımlar yapabilen, moda ve marka yaratma bilgi ve becerisine sahip, teknolojik gelişmeleri takip eden, moda endüstrisinin gereksinim duyduğu nitelikte tasarımcılar yetiştirmektir. Bölümün temel amaçlarından biri üniversite-sanayi işbirliği kapsamında belirlenen projelerle, öğrencinin mezun oluncaya kadar üretime yönelik çalışmalar yapmasını sağlamaktır. Böylece moda ve marka yaratma becerisine sahip tasarımcıların yetiştirilmesi mümkün olacaktır.


Tekstil ve Moda Tasarımı Programı uygulamalı ve teorik dersleriyle, stüdyo ve atölye çalışmalarıyla, bilgisayar destekli tasarım dersleriyle, tasarımdan üretime tüm süreci kapsayan proje çalışmalarıyla dünya markaları oluşturmaya yönelik bir anlayış üzerine yapılandırılmıştır. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğretim programında yer alan dersler temel, tamamlayıcı, mesleki seçmeli ve seçmeli dersler olmak üzere dört grupta toplanmaktadır. İkinci yarıyılda başlayan uygulama ağırlıklı derslerde öğrenciler hem tasarımlarını üretme olanağı bulmakta, hem de sektöre yönelik çalışmalarla kendilerini geliştirmektedir. Ayrıca üçüncü yıldan itibaren gelişmiş bilgisayar laboratuarlarında öğrenciler tasarımlarını bilgisayar ortamına aktarmaktadır. Tekstil ve Moda Tasarımı iş kollarına göre belirlenen ve güncellenen mesleki seçmeli derslerle öğrencilerin istedikleri dallarda uzmanlaşmasına olanak sağlanmaktadır. Program kapsamında temel tasarım, desen, dikiş teknikleri, kalıp, sanatsal ve deneysel içerikli teorik ve uygulamalı dersler ve projeler yer almaktadır. Sektörün gereksinimleri doğrultusunda yürütülen projelerle belli bir amaca yönelik olarak hazırlanacak koleksiyonlarda göz önünde bulundurulması gereken unsurlar öğrenciye aktarılmaktadır.

Bölümüz tasarım stüdyoları, bilgisayar labaratuvarları ve teknolojik aletlerle donatılmış üretim atölyesine sahiptir.