ECTS - - Tekstil ve Moda Tasarımı

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim elemanı/ları tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan “ Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Atılım Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ nin ilgili maddeleri  uygulanır.