AKTS - Tekstil Malzeme Bilgisi

Tekstil Malzeme Bilgisi (MTT232) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tekstil Malzeme Bilgisi MTT232 3 0 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Esra Seçim
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tekstil malzemelerini kavrayabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • -Destekleme malzemelerinin genel özelliklerini anlatır
  • - Üretildikleri malzemeleri, uygulanış tekniklerini anlatır
  • -Birleştirme malzemelerinin genel özelliklerini açıklar
  • - Üretildikleri malzemeleri, uygulanış tekniklerini anlatır
  • -Süsleme malzemelerinin genel özelliklerini açıklar
  • -Üretildikleri malzemeleri, çeşitlerini, uygulanış tekniklerini ifade eder
Dersin İçeriği Doğal ya da yapay elyaflarla ipliklerin genel özelliklerine göre sınıflandırılmaları, tipolojileri ve lif üretim teknolojileri, ipliklerin tanınması, kumaşların üretim şekilleri ve teknikleri, dokuma ?örme ve non-woven kumaşları, baskı teknikleri, bitim işlemleri; konfeksiyon ürünlerinin destekleme, birleştirme ve süsleme malzemelerinin genel özel

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konfeksiyon ürünleri Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
2 Destekleme Malzemeleri, Elyaf,tela, ceplik "
3 Destekleme Malzemeleri, Astar, kapitone, vatka "
4 Destekleme Malzemeleri, Astar, kapitone, vatka "
5 Birleştirme Malzemeleri, Düğme, çıt çıt "
6 Birleştirme Malzemeleri, fermejüp, agraf, vs. "
7 ARA SINAV --
8 Birleştirme Malzemeleri, Fermuar çeşitleri, fermuar kalite parametreleri "
9 Birleştirme Malzemeleri, Fermuar uygularken dikkat edilecek hususlar "
10 Süsleme Malzemeleri, Harç, fisto, kurdele, dar dokuma "
11 Süsleme Malzemeleri, kopanaki, rozet, aplike, VS. "
12 Süsleme Malzemeleri, Kumaş yüzeylerinin manipülasyonu ile süsleme "
13 Süsleme Malzemeleri, Dikiş , Nakış teknikleriyle süsleme "
14 Süsleme Malzemeleri, Aplike, kordonet tekniğiyle süsleme "
15 Süsleme Malzemeleri, Dantel, Tül, Beyaz iş,vs. "
16 GENEL SINAV --

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Konfeksiyon Üretimi ve Teknolojisi, Prof. Dr. Gülseren Kurumer, 2007
Diğer Kaynaklar 2. Tekstil Malzeme Bilgisi, Banu H. Gürcüm

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular.
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür.
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir.
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder.
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür.
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir.
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 2 10
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 75