AKTS - Kırk Yama Tasarımı

Kırk Yama Tasarımı (MTT272) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kırk Yama Tasarımı MTT272 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Songül Kuru
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • Kırk Yama tanımını yapabilme • Kırk yama tarihçesini açıklayabilme • Kırk yama malzemelerini seçebilme • Kırk yama temel tekniklerini yapabilme • Kırk yama parçalarını tekniğe uygun birleştirebilme • Kullanım yerine göre, kırk yama kenarını temizleyebilme • Kırk yama yorganlamasını yapabilme • Kırk yama astarlaması yapabilme • Tasarladığı giyside yaptığı kırk yamayı kullanabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Kırk Yama tanımını yapar
  • • Kırk yama tarihçesini açıklar
  • • Kırk yama malzemelerini seçer kırk yama temel tekniklerini
  • • Kırk yama temel tekniklerini yapar
  • • Kırk yama parçalarını tekniğe uygun birleştirir
  • • Kullanım yerine göre, kırk yama kenarını temizler
  • • Kırk yama yorganlamasını yapar
  • • Kırk yama astarlamasını yapar
  • • Tasarladığı giyside yaptığı kırkyamayı kullanır
Dersin İçeriği Kırk yamanın tanımını ve tarihçesi; kırk yama temel teknikleri, tekniklerden örnekler yapma; kırk yama parçalarını tekniğe uygun birleştirme; tasarlanan giyside kırkyamayı kullanma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kırk Yama tanımını ve kırk yama hakkında genel bilgi. Kırk yamanın tarihçesini açıklama Gelecek derse hazırlık
2 Kırk yama malzemeleri hakkında genel bilgi "
3 Kırk yama temel tekniklerini açıklama ve tekniklerden örnekler yapma "
4 Kırk yama tekniklerden örnekler yapma "
5 Kırk yama tekniklerden örnekler yapma "
6 Kırk yama parçalarını birleştirme tekniklerini uygulama "
7 Kullanım yerine göre, kırk yama kenarını temizleme teknikleri "
8 ARA SINAV --
9 Kırk yama yorganlama teknikleri ve kırk yama astarlaması yapma "
10 Giysi tasarımı yapma (kırk yamayı giysinin farklı yerlerinde kullanmak üzere) "
11 Tasarladığı giysiye uygun kırk yama hazırlama "
12 Kırk yamayı kullanarak giysi hazırlama "
13 Kırk yamayı kullanarak giysi hazırlama "
14 kırk yama çalışmaları ve giysinin yer aldığı dosya hazırlama "
15 Dosya sunumu yapma --
16 GENEL SINAV --

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. • Linker, Sue., (1994). Sunbonnet Sue.
3. • Bahar, Selimgil., Kırk Yama Temel Motif Teknikleri
Diğer Kaynaklar 2. • Anonim., (2011). Keepsake Quilter, Volume 24.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri X

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. X
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder.
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür. X
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir.
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 5 5 25
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 125