AKTS - Stil ve İmaj

Stil ve İmaj (MTT485) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Stil ve İmaj MTT485 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Esra Seçim
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • Kişisel imaj ve stille ilgili terminolojiyi kavrayabilme • Kişinin anatomik yapısına uygun giyim tarzını kavrayabilme • Renk ve çizgi özelliklerinin giysiye etkilerini kavrayabilme • Anatomik yapıya uygun giyinmenin temel özelliklerini kavrayabilme • Vücut kusurlarını kamufle edebileceğini kavrayabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Kişisel imaj ve stille ilgili terminolojiyi açıklar
  • • Kişinin anatomik yapısına uygun giyim tarzını ifade eder
  • • Renk ve çizgi özelliklerinin giysiye etkilerini söyler
  • • Anatomik yapıya uygun giyinmenin temel özelliklerini anlatır
  • • Vücut kusurlarını kamufle edebileceğini anlatır
Dersin İçeriği Kişisel imaj ve stil bilgisi; kişinin giyim tarzı ve anatomik yapısına uygun olarak, nerede nasıl giyileceğinin belirlenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kişisel imaj ve stille ilgili terminoloji hakında genel bilgi Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
2 Renk ve çizgi özelliklerininin giysiye etkileri hakkında genel bilgi "
3 Renk ve çizgi özelliklerininin giysiye etkileri hakkında genel bilgi "
4 Renk ve çizgi özelliklerininin giysiye etkileri hakkında genel bilgi "
5 Anatomik yapı hakkında genel bilgi "
6 Kişinin anatomik yapısına uygun giyim tarzı hakkında genel bilgi "
7 Anatomik yapı hakkında genel bilgi "
8 Anatomik yapıya uygun giyinmenin temel özellikleri hakkında bilgi "
9 ARA SINAV --
10 Stil ve imaj için “vücut değerlendirmesi” "
11 Stil ve imaj için “vücut değerlendirmesi” "
12 Stil ve imaj için “vücut değerlendirmesi” "
13 Vücut kusurlarını nasıl kamufle edebileceği hakkında bilgi "
14 Vücut kusurlarını nasıl kamufle edebileceği hakkında bilgi "
15 Vücut kusurlarını nasıl kamufle edebileceği hakkında bilgi "
16 GENEL SINAV --

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. • Fumi Tahara (2000). Personal Color, Japan
2. • Pınar Olgaç, (2003). Vücut Kusurlarına Göre Giyinmek, Faydalı Kitaplar, Hikmet Neşriyat, İstanbul.
3. • Pınar Olgaç, (2003). Giyimde Çizgiler, , Faydalı Kitaplar, Hikmet Neşriyat, İstanbul.
Diğer Kaynaklar 4. • Süreli Yayınlar ( Dergi ve benzeri).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 1 40
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular.
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür.
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. X
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür.
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir. X
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Toplam İş Yükü 125