AKTS - Abiye Giysi Tasarımı

Abiye Giysi Tasarımı (MTT356) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Abiye Giysi Tasarımı MTT356 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Dr. Öğretim Üyesi Songül Kuru
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı •Abiye giysi tasarımı içinön araştırma ve trend analizi yapabilme •Kullanım yerleri amacına göre abiye giysi gruplarını tanımlayabilme •Abiye giysi kumaşı, yardımcı ve süsleme malzemelerini araştırabilme •Temel tasarım ilkelerine göre abiye giysi hikâye panolarını hazırlayabilme •Abiye giysi modelleri tasarlayabilme •Abiye giysi modelleri geliştirebilme •Seçilen abiye giysi modelinin kalıbını hazırlayabilme •Seçilen modelleri dikebilme •Diktiği abiye giysilerin görsel sunumunu yapabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • •Trend analizini tanımlar ve araştırır
  • •Abiye giysinin tanımını yapar, kullanım yerleri amacına göre abiye giysi gruplarını tanımlar.
  • •Abiye giysi kumaşı, yardımcı ve süsleme malzemelerini tanır.
  • •Temel tasarım ilkelerine göre abiye giysi hikâye panolarını hazırlar.
  • •Abiye giysi modelleri tasarlar.
  • •Abiye giysi modelleri geliştirir.
  • •Seçilen abiye giysi modelinin kalıbını hazırlar.
  • • Seçilen modelleri diker
  • •Diktiği abiye giysilerin görsel sunumunu yapar.
Dersin İçeriği Abiye giysi, kumaşları, yardımcı ve süsleme malzemelerin bilgisi, kullanım yerleri, amacına göre abiye giysi grupları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Abiye giysi tasarımı hakkında genel bilgi. Kullanım yerleri ve amacına göre abiye giysi grupları hakkında bilgi. Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
2 Abiye giysi tasarımı için trendleri araştırma. Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır
3 Abiye giysi kumaşı, yardımcı ve süsleme malzemelerini araştırma. Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
4 Abiye giysi kumaşı, yardımcı ve süsleme malzemelerini araştırma, hikâye panosu hazırlama. Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
5 Abiye giysi modelleri tasarlama. Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
6 Abiye giysi modelleri tasarlama ve model geliştirme. Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
7 Abiye giysi modellerini seçme ve kalıbını hazırlama. Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
8 Vize --
9 Abiye giysi modellerinin kalıbını hazırlama ve kesme. Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
10 Abiye giysi modellerinin kalıbını hazırlama ve kesme. Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
11 Abiye giysi dikimi. Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
12 Abiye giysi dikimi ve süslemesi. Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
13 Abiye giysi dikimi ve süslemesi. Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
14 Diktiği abiye giysilerin görsel sunumu. Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
15 Final --

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Modanın Tarihi, 1900'den Bu Güne, Cally Blackman. Moda Tasarımında Koleksiyon Geliştirme, Elinor Renfrew, Colin Renfrew

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. X
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. X
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür.
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir.
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 7 3 21
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 20 2 40
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 4 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 125